Προκοπής Παυλόπουλος - Θανάσης Παναγόπουλος Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος, αποδεχόμενος την επίσημη πρόσκληση του δημάρχου Αιγιάλειας Θανάση Παναγόπουλου θα είναι παρών στις πρώτες εκδηλώσεις για τη νέα Εθνική Τοπική Εορτή του Αιγίου, στις 26 Ιανουαρίου 2018.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Θανάση Παναγόπουλο για υπογραφή του προεδρικού διατάγματος, που επισημοποιεί την ιστορική Συνέλευση της Βοστίτσας, ως το τελευταίο προεπαναστατικό γεγονός του 1821.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, κατά την παρουσία του στην εθνική τοπική εορτή.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την κάλυψη εξόδων που θα προκύψουν κατά τον εορτασμό της εθνικής τοπικής εορτής «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821».

 

live24gr