Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στις δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στo γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, επί της οδού Μητροπόλεως 78.
  2. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης, επί της οδού Διγελιωτίκων 70.
  3. Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Μητροπόλεως στη συμβολή της οδού με την οδό Ρωμανιώλη.
  4. Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής.