Πληρωμές ύψους 8.628.453,29 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 2017.

Οι εν λόγω πληρωμές αφορούν προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, φρούτων και ελαιουργικών φορέων, απειλούμενων φυλών, ολοκληρωμένης διαχείρισης τεύτλων και καπνού, αμειψισποράς, νιτρορύπανσης, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 06/10/2017-10/10/2017