Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας πραγματοποιεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για:• Επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας – μεσαίας επικινδυνότητας (συνεργεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, μέταλλου, υφάσματος και δέρματος, οικοδομικά και παρόμοια επαγγέλματα, κατασκευή υαλοπινάκων, αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.ά)
• Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας – χαμηλής επικινδυνότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, ασφάλειες, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες κ.ά)

 

Οι εργοδότες που θα επιμορφωθούν μετά το πέρας του προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, που θα τους επιτρέπει να ασκούν καθήκοντα Τ.Α. στην επιχείρησή τους ενώ διευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές, καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 έως 15:00 στη Γραμματεία του Εμπορικού &Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας (Δ/νση: Ι. Μεσσηνέζη 5, 1Ος όροφος, τηλ.: 26910-25056).