Με επιστολή του προς τους τελικούς δικαιούχους τεχνικής βοήθειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων: Πατρέων , Αγρινίου, Πύργου και Μεσολογγίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας ενημερώνει για την υφιστάμενη νομοθεσία και ζητά την απαρέγκλιτη τήρησή της.
«Η νομοθεσία που διέπει το ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένη θα πρέπει να εφαρμόζεται απ’ όλους για την εύρυθμη λειτουργία και χωρίς εκπτώσεις τήρηση των νόμων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Κατσιφάρας.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Δικαιούχων για Χρήση Μητρώου Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων ένταξης για υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στη περιοχή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την επιλογή αναδόχων υλοποίησης των εν λόγω έργων μπορείτε να εφαρμόσετε τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 «Διαδικασίες, κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017).

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω απόφασης, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εφόσον τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, και να εφαρμόσετε τη διαδικασία ανάθεσης που περιγράφεται στο άρθρο 12 της ίδιας απόφασης.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
http://91.121.113.129:8028/live

radioaigialeia.com