Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας συνήλθε και προσδιόρισε την ημερομηνία διεξαγωγής των Επιμελητηριακών στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα.
Τόπος Διεξαγωγής των εκλογών θα είναι το κατάστημα του Επιμελητηρίου για την πόλη των Πατρών και αποφασίστηκε να ζητηθεί όπως προβλέπεται, από την Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., σύσταση βοηθητικής Εκλογικής Επιτροπής ώστε να διεξάγει τις ίδιες ημέρες τις εκλογές στην περιοχή της Αιγιαλείας στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24).
Οι λεπτομέρειες σχετικά με δικαίωμα ψήφου, υποψηφιότητες, διαδικασία ψηφοφορίας κ.λ.π. θα δημοσιευτούν όπως προβλέπεται απο τη σχετικη νομοθεσία, στην προκήρυξη των εκλογών η οποία θα συνταχθεί τις επόμενες ημέρες από την Επιτροπή.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία και για αυτό το λόγο να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η υπηρεσία του Επιμελητηρίου θα απαντά σε κάθε ερώτημα.


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ  ΑΞΕXΑΣΤΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
http://91.121.113.129:8028/live
radioaigialeia.com