Σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Αιγιαλείας– Σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας εν γένει (σχετ. η αριθ.3/2017 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής).


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ  ΑΞΕXΑΣΤΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
http://91.121.113.129:8028/live
radioaigialeia.com

aigialeiapressΔημοτικάΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα...Εδώ ...η είδηση είναι στην πραγματική διάσταση Το aigialeiapress.com ξεκίνησε το 2012 για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Αιγιάλειας