Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης, Εφη Αχτσιόγλου:

Κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα αναφερόμαστε σε σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στην 38η δράση («prior action») στα πλαίσια της Προσυμφωνίας της β΄ αξιολόγησης.
Σύμφωνα με αυτά, η κυβέρνηση δεσμεύεται να τροποποιήσει τον συνταξιοδοτικό νόμο έτσι ώστε από 1.1.2018 η βάση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες να καθορίζεται από τα μεικτά κέρδη πριν από την αφαίρεση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους.
Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τις διατάξεις του ν.4387/2016, που ορίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (άρθρο 39 του ν. 4387/2016), είναι σαφές ότι από το εκάστοτε φορολογικό έτος έως σήμερα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος αυτό και καταβάλλονται είτε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα μέσα στο έτος. Επίσης οι ίδιες ασφαλιστικές εισφορές (που αφορούν στο αυτό φορολογικό έτος και εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα), εκπίπτουν και στο επόμενο φορολογικό έτος.
Αν εφαρμοστεί η ανωτέρω δέσμευση, θα αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2018! Γιατί, πλην του ότι μειώνονται μόνο για το 2018 κατά 15% οι ασφαλιστικές εισφορές αφού θα υπολογίζονται στο 85% του εισοδήματος, αυτό δεν θα λογίζεται πλέον ως καθαρό εισόδημα.
Ο συνδυασμός των δύο αλλαγών θα επιφέρει προσωρινή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά μόνιμη αύξηση τόσο του φόρου εισοδήματος όσο και της εισφοράς αλληλεγγύης.
Αν νομοθετηθεί αυτή η αλλαγή, ο φορολογούμενος στο εξής δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από το φορολογητέο εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνεται με φόρο από 22% έως 45% επί του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών. Να σημειωθεί πως καθώς η ασφαλιστική εισφορά θα υπολογίζεται από τα έσοδα της επιχείρησης, η αύξηση αυτών θα επιφέρει και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποστεί σε απόλυτο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που συνεχώς επιβαρύνονται με ρυθμό αύξουσας γεωμετρικής προόδου.
Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυπωμένη, ολοκληρώνει τον κύκλο διάλυσης των επαγγελματιών και θα είναι η χαριστική βολή σε μία τάξη που προσφέρει σημαντικά στα δημόσια έσοδα και στην απασχόληση και παρακαλούμε να επανεξεταστεί η απόσυρση η τροποποίησή της.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας