Το αίτημα των 8 συλλόγων για την ώρα του δημότη στο δημοτικό συμβούλιο, επανέρχεται στο προσκήνιο τη Τετάρτη (από τέλος Νοεμβρίου που κατατέθηκε).

ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ Αίγιο 28/11/2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 38771/30-11-16

Κύριοι,
Με σκοπό α)να μπορούν οι δημότες να διατυπώνουν θέματα , απόψεις , επισημάνσεις και προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του δήμου ή και προτάσεις προς την εύρυθμη λειτουργία αυτού αλλά και προς το κοινό όφελος των δημοτών, β)την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την αναγκαιότητα συμμετοχής τους στα κοινά και δεδομένου ότι το παρόν αίτημα εφαρμόζεται και σε άλλους δήμους της Ελλάδας όπως π.χ. ο δήμος Ναυπάκτου, ο δήμος Σπάρτης κλπ,
αιτούμαστε την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου έτσι ώστε να καθιερωθεί σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και με την έναρξη αυτού «η ώρα του δημότη».
Σχετικά με αυτήν , αιτούμαστε η διάρκεια της να είναι είκοσι λεπτά, οι δημότες να εγγράφονται για ερωτήσεις- τοποθετήσεις στην αρχή της συνεδρίασης, ο χρόνος κάθε δημότη ή για φορείς να είναι δυο (2) λεπτά και οι απαντήσεις να δίνονται από τον κ. Δήμαρχο ή αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Νομικού Προσώπου άμεσα ή όταν δεν είναι αυτό εφικτό στην επόμενη ώρα του δημότη.

Οι αιτούντες
1)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΜΕΝΗΣ

2)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ¨ ΙΡΙΔΑ ¨

3)ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ¨ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ¨

4)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΗΣ ¨ΙΩΝΕΣ ¨

5)ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ

(συνέχεια αιτούντων)

6)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

7) Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Προαστείου Αιγίου ¨Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ¨
(νέα επωνυμία : Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος ¨ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ¨)

8)ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ «ΑΙΟΛΟΣ»