Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που συγκαλείται την Τετάρτη 19 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι για την εκλογή υδρονομέων για τη θερινή αρδευτική περίοδο που ξεκινά στις 15 Μαΐου.Επίσης, στη συνεδρίαση θα συζητηθεί η διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε δημότη, ώστε να λάβει φορολογική ενημερότητα