Τακτική Συνεδρίαση του Δ Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο γραφείο του Επιμελητηρίου στο Αίγιο (Ελίκης 24) την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και άρα 19:00.

1. Έ γκριση Πρακτικών No 373, 374,

2. Α’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017,

3. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου,

4. Έγκριση συμμετοχής σε πρόγραμμα προώθησης τοπικών οίνων και Ενημέρωση για προγραμματική σύμβαση με Π,Δ,Ε,, για ανακαίνιση κτιρίου Επιμελητηρίου

5. Σύνδεση νέου λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό.

6. Θέματα Αιγιάλειας (πάταξη παραεμπορίου – ελεγχόμενες λαϊκές αγορές – ενίσχυση αστυνομικών τμημάτων Αιγιαλείας – ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού),,