Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε την κατωτέρω επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη

Κύριε Υπουργέ,
Στην συνεδρίαση της 20/2/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συζητήθηκε το θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών και τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί σε πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματίες.
Παρουσιασθήκαν παραδείγματα που έχουν προκληθεί, καθώς η κατάρτιση των δασικών χαρτών στηρίζεται στην χρήση και αντιπαραβολή φωτογραφικών/φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων από το 1945, μια χρονική περίοδο που είχαν γίνει μεγάλες αλλαγές από τις μετακινήσεις πληθυσμών αλλά και από τις επιπτώσεις των καταστροφών της Γερμανικής κατοχής. Παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν επίσημα έγγραφα των δασαρχείων περί αποχαρακτηρισμού, όπως και παραχωρητήρια του Δημοσίου, που με την παρουσίαση των χαρτών αυτοαναιρούνται με πρόκληση σημαντικών προβλημάτων.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας, επαινεί την προσπάθεια του Υπουργείου και την στηρίζει αλλά θεωρούμε, πως οι αναρτήσεις βρίθουν λαθών και θα πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις Κατόπιν αυτού το Σώμα αποφάσισε και αιτούμαστε προς το Υπουργείο σας τα ακόλουθα.
Να ανασταλεί η διαδικασία αναρτήσεως και κυρώσεως των δασικών χαρτών έως ότου αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από το αρμόδιο Υπουργείο τα ανωτέρω εκτεθέντα και πολλαπλώς προβληματικά σημεία που αφορούν τη θεματική αποτύπωση και τον ειδικότερο χαρακτήρα των αποτυπούμενων εκτάσεων γης στις περιοχές του νομού μας.
Να μη γίνει χρήση και να αποσυνδεθεί από την κατάρτιση των δασικών χαρτών η αποτύπωση των αεροφωτογραφιών του έτους 1945 καθώς δεν είναι αντιπροσωπευτική της διαχρονικής και αληθούς εμπράγματης κατάστασης και παράγει εσφαλμένη αντίληψη για τον χαρακτήρα σημαντικών εκτάσεων γης.
Να πραγματοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες διορθώσεις και τροποποιήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε να συμπεριληφθούν στις αποτυπώσεις των δασικών χαρτών οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, τα παραχωρητήρια του Δημοσίου, οι πράξεις εποικισμού, αναδασμού και διανομής, καθώς επίσης και να αντιπαραβληθούν οι αναδασωτέες εκτάσεις με τις αποτυπώσεις των αεροφωτογραφιών, ώστε να διαπιστωθεί η αληθής μορφή των εκτάσεων.
Να υπάρξει υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών με προσωπικό και πόρους, καθώς επίσης και συγκεκριμένη δεσμευτική προθεσμία της Διοίκησης για εξέταση και απάντηση επί των ενστάσεων, που θα γίνονται μετά την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας