Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωσή σας, αναμένεται στο άμεσα προσεχές χρονικό διάστημα, να καταθέσετε στην Βουλή, νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναδιάρθρωσης ληξιπροθέσμων επιχειρηματικών χρεών.

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε πως στην περιοχή του Νομού Αχαΐας δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καθυστερημένες οφειλές στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε το 2012. Επίσης πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καθυστερημένες οφειλές από δάνεια που είχαν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (όπως πυροδάνεια και σεισμοδάνεια).

Κατόπιν των ανωτέρω και για να παρουσιάζεται ενιαία αντιμετώπιση, όσον αφορά τους δανειολήπτες, στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, παρακαλούμε να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε να εντάσσονται στις διατάξεις του και οι ακόλουθες κατηγορίες :

-δάνεια που είχαν ληφθεί από τράπεζες που σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και -δάνεια που έχουν ληφθεί-υπό ειδικές συνθήκες-με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Παρακαλούμε, για την θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας, καθώς σε διαφορετικές συνθήκες, θα παρατηρηθούν αδικίες και άνιση μεταχείριση σε βάρος μεγάλου τμήματος δανειοληπτών της περιοχής μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας