Х?� ᰼ 700 ?꟤岠꡴ᴝ觪᭠ݹ?㜠�峧읱頴粠ԥ�粠21 ĥꥬⱟﵠ2011 ?ďՠԱ骜빭 ᶯ�꯭﬩Ꞡ걟?ꡨ鳴ܠ䵳✳��?ޱ糧?頪��Რ�﷧윴�頰띯�骯㝭婥? 佯 ᵴ犯�ᠡꩭ累?�ݭᬠ孾 ꡩ 褐尡㣥묡�, 쥩����ﵠݷﵭ ? 尩�޳婲 �. ĥ�?霦ﵭ �᩠褐??婲 쥠Ա骡멭イ ?ݷﵭ ݭᠡ�߭累 ꡩ �??﩯�農 ݷﵭ 쥟� ܭ屣褐ꡩ 䥭 ��頻ﭯ쩪ޠ䵭ᴼ� ?ޱ糧?ެᴯ???頳��ﵠ⫝? �� � �쥩�᩠?䟯䵭 �?꟤岠ᰯ 쯴ﰯ䞫ᴡ ᶯ�ᴯ���?�Ǡ媴߬糧 ��랫�?Ϯծ Ա骜빭, 埭᩠?쥠�랮破ﵠݴﵲ, 衠ݷﵭ ?䯨埠??履?�0 ???꟤岠굪믶ﱟᲠ﷧윴�(EUROKINISSI/ȁ́ӇӠʁˋɁсө

Από αύριο, 27 Απριλίου 2016, επιστρέφονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες καθώς και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους για την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν παρακρατηθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι 26 Απριλίου 2016.

Δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι 26 Απριλίου 2016.

Από την παραπάνω Απόφαση μένουν εκτός και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:

οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης,
παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη,
κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων,
κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και
οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.

Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας δε προαπαιτείται η άμεση καταβολή διοικητικού προστίμου.