dikastiriaΜε την παρούσα επιστολή, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου θέλει να σας ενημερώσει εκ νέου για την κατάσταση που επικρατεί στις δικαστικές υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου Αιγίου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α) Στο Πρωτοδικείο Αιγίου: Στην υπηρεσία αυτή υπηρετούν 11 γραμματείς και ένας επιμελητής δικαστηρίων επί συνόλου 15 οργανικών θέσεων γραμματέων και τεσσάρων επιμελητών.
Χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής τα αντικείμενα εργασίας του Πρωτοδικείου είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να καλυφτούν με το προσωπικό αυτό. Ειδικότερα: Οι γραμματείς έδρας επωμίζονται δυσβάσταχτες συνεδριάσεις. Ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων που εκδικάζονται στο Πρωτοδικείο, η σοβαρότητα αυτών, το κατεπείγον πολλών υποθέσεων, (κακουργήματα, υποθέσεις που παραγράφονται κλπ), τους αναγκάζει άλλοτε να εργαστούν και πέραν του ωραρίου τους και άλλοτε να διακόψουν για άλλη μέρα. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το σημαντικό από κάθε άποψη αντικείμενο των ανακρίσεων που με ένα μόνο υπάλληλο είναι πολύ δύσκολο να διεκπεραιωθεί σωστά.
Τέλος όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου επωμίζονται και το μεγάλο έργο της εξυπηρέτησης κοινού και δικηγόρων.
Συμπερασματικά: Σε ένα μεγάλο Πρωτοδικείο, όπως αυτό του Αιγίου, η διεκπεραίωση των εργασιών του γίνεται με μεγάλη δυσκολία και κάτω από αντίξοες συνθήκες και θα πρέπει να δοθεί σύντομα λύση με την στελέχωσή του σε ανθρώπινο δυναμικό.

Β) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου: Σε αυτήν την υπηρεσία, επί συνόλου τεσσάρων οργανικών θέσεων Επιμελητών Δικαστηρίων, υπηρετεί μόνο μία Επιμελήτρια Δικαστηρίων. Είναι αδύνατον μία επιμελήτρια να διεκπεραιώσει όλες τις επιδόσεις των δικαστικών εγγράφων στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας η οποία περιλαμβάνει απομακρυσμένα χωριά, μεγάλες αποστάσεις και γενικά είναι μια μεγάλη περιφέρεια και χωρίς τακτική συγκοινωνία σε κάποια χωριά της. Το πρόβλημα των επιδόσεων γίνεται μεγαλύτερο όταν υπάρχουν επείγουσες κλήσεις προς επίδοση σε απομακρυσμένα χωριά, με αραιή συγκοινωνία, την στιγμή μάλιστα που η επιμελήτρια δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο.

Γ) Στο Πταισματοδικείο Αιγιαλείας: Επί συνόλου τεσσάρων οργανικών θέσεων Γραμματέων και τριών Επιμελητών Δικαστηρίων, αυτή την στιγμή, μετά από αλλεπάλληλες συνταξιοδοτήσεις, υπηρετούν ένας Γραμματέας και ένας Επιμελητής Δικαστηρίων και αναμένεται η άφιξη μιας ακόμη υπαλλήλου κατόπιν μεταθέσεώς της, με σχέση εργασίας (ΙΔΑΧ). Ο ένας Επιμελητής Δικαστηρίων εκ των πραγμάτων και αυτός δεν μπορεί να διεκπεραιώσει όλες τις επιδόσεις των δικογράφων στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας. Εκτός αυτού ο παραπάνω δικαστικός επιμελητής αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους.

Δ) Στο Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας: Στο Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας και σύμφωνα με το οργανόγραμμα που είχε συνταχθεί τα προηγούμενα χρόνια, επί συνόλου (6) οργανικών θέσεων Γραμματέων υπηρετούν αυτήν την στιγμή (4) Γραμματείς και ένας γραμματέας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μετά την πρόσφατη κινητικότητα. Από τους εναπομείναντες (4) Γραμματείς μία Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης τμήματος. Απομένουν (3) θέσεις Γραμματέων για τα υπόλοιπα αντικείμενα εργασιών του Ειρηνοδικείου (τήρηση πρακτικών, καθαρογραφή αποφάσεων, ένορκες βεβαιώσεις, διαταγές πληρωμής, τήρηση αρχείων, εξυπηρέτηση κοινού και Δικηγόρων κλπ).
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα παρακάτω:
α) την επιπλέον ύλη που έχει μεταφερθεί στα Ειρηνοδικεία σύμφωνα με τον Ν.3869/2010 (Περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων),
β) τον Ν.4055/12 (Μεταφορά ύλης Εκούσιας από τα Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία) που από 1-4-2012 έχει ήδη μεταφερθεί ως προς το σκέλος των Προσημειώσεων ενώ από 1- 3-2013 έχει μεταφερθεί η ύλη που αναφέρεται στα άρθρα 1,4,5,17 και 20 του Ν.4055/12 (όπως ρητά ορίζεται στον Ν.4077/12)
γ) ότι από 1-1-2013 εντάχθηκε στο Ειρηνοδικείο Αιγίου και η ύλη του συγχωνευθέντος Ειρηνοδικείου Ερινεού, χωρίς όμως να ενταχθούν και οι δύο υπηρετούντες εκεί υπάλληλοι.
δ) ότι σύμφωνα με το Ν.4336/2015 οι υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων επιφορτίζονται και με τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στον νόμο Κατσέλη.
Γίνεται σαφές ότι για να ανταποκριθεί το Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας επαρκώς στα νέα δεδομένα θα πρέπει να ενισχυθεί με δύο (2) τουλάχιστον ακόμα Γραμματείς και έναν επιμελητή Δικαστηρίων.

Κ. Υπουργέ.
Εμείς παρακολουθούμε καθημερινά τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στον χώρο μας.
Ακούμε την φωνή των συναδέλφων υπαλλήλων που καθημερινά μοχθούν προσφέροντας το κάτι παραπάνω για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.
Πιστεύουμε ότι η άποψή μας σε αυτά τα θέματα έχει βαρύνουσα σημασία, καθ’ ότι γνωρίζουμε περισσότερο και καλύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Είμαστε αντίθετοι της λογικής που προσπαθεί να επιβληθεί τα τελευταία χρόνια και που λέει «….υπάρχουν και χειρότερα…..»
Πιστεύουμε ότι τέτοιες λογικές προσβάλλουν τον ΘΕΣΜΟ της δικαιοσύνης
Πιστεύουμε ότι ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, που αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία υπαλλήλων σύμφωνα με το σύνταγμά μας, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ για το λόγω του ότι συμμετέχει ΙΣΟΤΙΜΑ στην απονομή της δικαιοσύνης όπου εκπτώσεις και περικοπές ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ.
Σας παρακαλούμε να δείξετε το ενδιαφέρον και την ευαισθησία που επιβάλλεται έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αναπλήρωση των ήδη κενών οργανικών θέσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ήτοι α) Τεσσάρων Γραμματέων και ενός Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αιγίου, β) δύο Επιμελητών στην Εισαγγελία Αιγίου, γ) ενός Επιμελητή στο Πταισματοδικείο Αιγιαλείας, δ) δύο Γραμματέων και ενός Επιμελητή στο Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή Σας και Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση.

Για τον Σύλλογο
Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας
Νικόλαος Μπεντενίτης              Αναστασία Παπαντωνοπούλου