Το Διοκητικό Συμβούλιου όπως κάθε χρόνο εκτός από τον προγραμματισμό για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ που θα πραγματοποιηθούν τις Κυριακές 31 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου 2016, όρισε και την ημερομηνία για την ετήσια Γενική Συνέλευση. Μπορεί βέβαια όλα τα Καταστατικά των Συλλόγων να προβλέπουν ύπαρξη απαρτίας για την πραγματοποίηση Γ.Σ. την πρώτη Κυριακή αλλά λόγω ελλείψεως απαρτίας σε πολλές περιπτώσεις στην πρώτη πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 2η Κυριακή, δηλαδή στις 7 Φεβρουαρίου 2016 στις 17.30 στις αίθουσες του Ομίλου. Σε αυτή θα υπάρξει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, παρουσίαση της έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής, θα ακολουθήσει έγκριση από την Γ.Σ. των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του οικονομικού απολογισμού, προϋπολογισμός για το 2016 και διάφορες προτάσεις. Επί πλέον αυτή την χρονική περίοδο στέλνονται στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αιγίου, έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και μπλόκ είσπραξης αλλά και γραμμάτια είσπραξης και ενταλματα πληρωμών για θεώρηση, όπως προβλέπεται απο τον Νόμο.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ΧΟΡΕΥΤΕΣ.
Την δεύτερη μάλλον Κυριακή στις 7/2/2016 το πρωϊ, στην εκδήλωση κοπής πίτας για τους μισούς χορευτές και τους γονείς τους αλλά και παρουσίασης παραδοσιακών χορών από 9 τμήματα, θα γίνει και η βράβευση και η απονομή αναμνηστικών στους χορευτές που πέτυχαν στις Ανώτατες και Ανώτερες σχολές το καλοκαίρι του 2015. Για το λόγο αυτό θα προσκληθούν την ημέρα εκείνη για να παρίσταντε αν μπορούν, εκτός των άλλων Μητροπολίτης και Δήμαρχος ή αντιπρόσωποί τους.