aigio apo psila“Μετά την ενημέρωση που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο κ. Φιλιππάτο Δημήτριο θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή στα παρακάτω ζητήματα που αφορούν στο Δήμο μας.1) Λιμάνι Αιγίου

Θα πρέπει σύμφωνα με τις εγκρίσεις να κατασκευασθεί και το υπόλοιπο τμήμα του λιμανιού που προβλέπει μαρίνα και για λόγους χρηματοδότησης χωρίστηκε το έργο σε δύο τμήματα. Όλοι ξέρουμε ότι η μαρίνα είναι αλληλένδετη με το λιμάνι και θα πρέπει να γίνει στο ίδιο σημείο που έχει ήδη εγκριθεί από τη σχετική μελέτη με βάση την προβλεπόμενη χρήση της περιοχής και όχι σε άλλη απομακρυσμένη κάνοντας την λειτουργικότητά του αναποτελεσματική. Επίσης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και η κυκλοφοριακή σύνδεση του Λιμανιού με την Ν.Ε.Ο. προκειμένου να είναι εφικτή η λειτουργία του νέου λιμένα.
Η εικόνα της λιμενικής ζώνης προς τον Ι.Ν.Ο.Α. και τον Άγιο Νικόλαο είναι αποκαρδιωτική και άναρχα δομημένη, με αισθητικά πτωχές κατασκευές (αποθήκες ημικατεδαφισμένες, γραφεία Ι.Ν.Ο.Α., κτίρια διαβρωμένα, κ.λ.π.). Στο σημείο αυτό προβλέπεται και η επέκταση προς τα δυτικά, για καταφύγιο σκαφών. Δεδομένης όμως της εγκεκριμένης μελέτης του νέου λιμανιού όπου προβλέπεται η κατασκευή μαρίνας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούμε ότι είναι πιο ορθό να κατασκευαστεί η μαρίνα στη θέση που προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του νέου λιμανιού και να υλοποιηθεί σε δεύτερη φάση (ή και ταυτόχρονα) εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, η επέκταση του καταφυγίου.
Σας θυμίζουμε ότι στα όρια της λιμενικής ζώνης δεν έχει αρμοδιότητες η Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Έτσι υπάρχει κάποια σχετική ευελιξία όσον αφορά στη δόμηση και στη γενικότερη διαμόρφωση του χώρου (π.χ. λιμενική ζώνη Πάτρας με πλούσιες αισθητικά κατασκευές δίπλα στη θάλασσα).

2) Αντισταθμιστικά οφέλη από ΕΡΓΟΣΕ και ΝΕΟ

Τα οφέλη του Δήμου μας από τα έργα αυτά είναι ανύπαρκτα ενώ μας έμειναν τα τοιχώματα στην Ακράτα, και στο Διακοπτό. Θεωρούμε ότι η έκταση της ζώνης απαλλοτρίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής που καταργείται θα πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο και να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση του οδικού δικτύου αλλά και για χώρους πρασίνου. Σε αρκετούς παραλιακούς οικισμούς, παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής υπάρχουν δρόμοι που είναι εφικτό να διαπλατυνθούν.
Επιπλέον, σε αρκετά σημεία είναι δυνατή και η διάνοιξη κάθετων δρόμων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επάρκειας του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες (π.χ. Αλυκή).

3) Οδικά δίκτυα

Υπάρχει η Π.Ε.Ο. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι δεν είναι δυνατόν εντός των σχεδίων πόλεων να υφίστανται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως Π.Ε.Ο. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα τμήματα θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως κύριες Δημοτικοί Οδοί.
Υπάρχει Δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (Αίγιο – Φτέρη) όπου το πλάτος του δρόμου είναι ανεπίτρεπτο ακόμη και για δημοτική οδό. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να επανασχεδιαστούν και να αλλάξουν οι χαρακτηρισμοί των Οδών αυτών τόσο για πολεοδομικούς λόγους (αποστάσεις για την λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας) όσο και για λειτουργικούς λόγους π.χ.βελτιώσεις ή επισκευές)

4) Κατολισθήσιμοι Οικισμοί

Αν και έχουμε κάνει σαν Σύλλογος πάρα πολλά για αυτό το θέμα και για τη διεκπεραίωση του υπολειπόταν μόνο η εγκύκλιος για τις προδιαγραφές των Γεωλογικών μελετών παρ’ όλο που ενημερώσαμε τόσο το Δήμαρχο όσο και τον Αντιδήμαρχο, αγνοηθήκαμε επανειλημμένως κατά τις επισκέψεις σας στο ΥΠΕΚΑ, αν και θα έπρεπε να έχουμε τον πρώτο λόγο. Ευχόμαστε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο, αφού έχουμε δηλώσει τόσο στον κ. Δήμαρχο όσο και στον κ. Αντιδήμαρχο ότι θα είμαστε στο πλευρό της Δημοτικής αρχής για κάθε διεκδίκηση που αποσκοπεί στη βελτίωση του Δήμου και της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.

5) ΕΣΠΑ

α) Βασικό μέλημα θα πρέπει να αποτελεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ ή και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής της Αιγιάλειας (ΓΠΣ). Η υλοποίηση του ΓΠΣ είναι έργο πνοής και βασικός μοχλός ανάπτυξης αφού θα οριοθετηθούν εκ νέου οι ζώνες που θα προβλέπουν τις χρήσεις γης (οικιστική, βιομηχανική, τουριστική κ.λ.π. Επιπλέον θα καθοριστούν οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας, οι ζώνες υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας κ.λ.π.
β) Επίσης είναι εφικτή η ένταξη σε προγράμματα και άλλα έργα όπως π.χ. το φράγμα στο Σελινούντα, σκεπαστή κερκίδα στο Δημοτικό Στάδιο με φωτοβολταϊκά στην οροφή κ.λ.π.”