SFIRI DIKASTIRIOUΣύμφωνα με την απόφαση των δικηγόρων του Αιγίου: «Με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο πλήττεται το κοινωνικό σύνολο και το δικηγορικό λειτούργημα:Α)Διατάξεις αυτού του Νομοσχεδίου ουσιαστικά συρρικνώνουν τα δικαιώματα των οφειλετών στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με αποτέλεσμα συμπολίτες μας να στερούνται του δικαιώματος σε αποφάσεις που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ένδικων μέσων.
Β)Προβλέπεται η δυνατότητα να εκπλειστηριασθεί ακίνητο ακόμα και στο 1/3 της αξίας στο τρίτο στάδιο.
Επενδύσεις ετών και κόποι μιας ζωής για την αγορά ή κατασκευή ακινητων, με τις νέες διατάξεις μπορούν να εκπλειστηριασθούν σε πάρα πολύ χαμηλές αξίες και με περιορισμό της Δικαστικής προστασίας μόνο στον πρώτο βαθμό.
Δυστυχώς θα φθάσουμε στο σημείο ,λόγω της οικονομικής ανέχειας που υπάρχει ,να παρατηρούμε ακίνητα αντικειμενικής αξίας, ενδεικτικά 100.000 ευρώ με πολλαπλάσια εμπορική αξία να εκπλειστηριάζονται στο 1/3 της αξίας τους στο τρίτο στάδιο πλειστηριασμού (33.000 ευρώ), αν δεν επιτευχθεί εκπλειστηρίασμα στα προηγούμενα στάδια (2/3, και ½ αξίας).
Β) Διατάξεις του Νομοσχεδίου αυτού διατηρούν τα δυσβάστακτα υπέρ του Δημοσίου τέλη που καθιστούν απαγορευτική για τον μέσο Έλληνα Πολίτη την προσφυγή του στα Δικαστήρια κατά παράφορη παραβίαση του Συντάγματος.
Γ) Καταργείται η εμμάρτυρη δίκη, ήτοι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο που συνεπάγεται τον κινδύνο, έκδοσης αδίκων δικαστικών αποφάσεων και απειλούνται ευθέως τα δικαιώματα των πολιτών.
Η αρχή της δίκαιας δίκης και η συνταγματική επιταγή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων έχει ακρογωνιαία λίθο την εξέταση των μαρτύρων στο ακροατήριο.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία ο Δικαστής ερχόμενος σε άμεση επαφή με τους διαδίκους και τους μάρτυρες αξιολογεί το αληθές σημείο των προβαλλομένων ισχυρισμών, ψυχολογεί τις αντιδράσεις τους και συνεπικουρείται στο μέγιστο βαθμό στην εξαγωγή μίας δικαίας απόφασης. Αντίθετα με την, ουσιαστικά, υποκατάσταση της εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο με τις ένορκες βεβαιώσεις στερείται ο Δικαστής όλα τα ανωτέρω που εξασφαλίζει η φυσική παρουσία των διαδίκων και των μαρτύρων.

Οι ένορκες βεβαιώσεις, όπως λαμβάνονται, καθ’ υπόδειξη των διαδίκων πολλές φορές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν από μόνες τους ένα ασφαλές μέσο απόδειξης. Πέραν αυτού θα αυξάνονται και τα έξοδα των πολιτών από την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων σε συμβολαιογράφους. Όποιος θα έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση θα εκδίδει περισσότερες ένορκες βεβαιώσεις από τον μη έχοντα αντίδικο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι προφανές ότι οι δικαστές έχοντας να εξετάσουν μόνο τις ένορκες βεβαιώσεις, δεν θα έχουν την δυνατότητα στερούμενοι την επ’ ακροατηρίου εξέταση των μαρτύρων και των διαδίκων να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα που θα τους οδηγήσουν στην έκδοση μίας ορθής και δικαίας απόφασης.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο και επειδή το σύνολο των Ελλήνων Δικαστών εκτελούν τα καθήκοντά τους ευσυνείδητα θα εκδίδονται στο σύνολό τους προδικαστικές αποφάσεις με τις οποίες θα διατάσσεται η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο δηλαδή το καθεστώς που ισχύει σήμερα.
Έτσι, όχι μόνο θα υπάρχει επιτάχυνση στην εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, αλλά δραματική επιβράδυνση στην έκδοση των αποφάσεων αφού θα έχει μεσολαβήσει για οκτώ μήνες η έγγραφη διαδικασία που εισάγει ο Νέος Κώδικας καταργώντας την επ’ ακροατηρίου εξέταση μαρτύρων προστιθέμενου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την εκδίκαση της προδικαστικής απόφασης που θα διατάσσεται εξέταση μαρτύρων από κάθε πλευρά.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον Έλληνα Πολίτη που θα επιβαρυνθεί πλέον με έξοδα και παραστάσεις που χρειάζονται πλέον των ενόρκων βεβαιώσεων και για την διαδικασία εκδίκασης της προδικαστικής απόφασης.
Στόχος είναι εν προκειμένου η αποδυνάμωση του Δικαστηριακού ρόλου του Δικηγόρου και η αποδόμηση του Δικηγορικού λειτουργήματος.
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προχωρήσει η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που εξυπηρετεί δυστυχώς συμφέροντα μόνο των τραπεζών (κατά σύμπτωση συμμετείχαν στην νομοπαρασκευστική επιτροπή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δύο νομικοί σύμβουλοι εξ αυτών) και εξωθεσμικών παραγόντων και στρέφεται κατά του κοινωνικού συνόλου και του δικηγορικού λειτουργήματος.
Είμαστε υποχρεωμένοι ως συλλειτουργοί της νομικής επιστήμης να προστατέψουμε τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και να αποτρέψουμε την εξόντωση, τόσο αυτού όσο και του κλάδου μας.
Η απόσυρση του Νομοσχεδίου ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ και επιτακτική ανάγκη για την κοινωνία και τον κλάδο μας.