EFORIAΠερίπου 350 εκατ. ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες του Δημοσίου, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το τέταρτο τρίμηνο που κατήρτισε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, βάσει της απόφασης που υπογράφει η Κατερίνα Σαββαϊδου, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων οφείλουν εντός ενός μηνός από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (δ’ τρίμηνο 2014), να υποβάλλουν αναφορά σχετικά με την υλοποίηση των στόχων των υποκείμενων οργανικών μονάδων τους στη Διεύθυνση Στρατηγικού και Οικονομικής Διοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχοι

Οι τρεις από τους κυριότερους στόχους της ΓΓΔΕ αφορούν:

-Την είσπραξη συνολικού ποσού 350 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις – κατασχετήρια μέχρι 31/12/2014.

-Τη διενέργεια τουλάχιστον 1.000 προληπτικών ελέγχων και ολοκλήρωση 20 υποθέσεων έρευνας/ φοροδιαφυγής.

Τη διενέργεια 27 εσωτερικών ελέγχων (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) για τη διασφάλιση των διαδικασιών για το έτος 2014.

Αναλυτικά, οι δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1Καταγραφή των βασικών λειτουργικών διαδικασιών της Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης μέχρι 31/12/2014.
2Επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ (στόχοι-δράσεις-έργα) μέχρι 20/12/2014.
3Διεκπεραίωση αιτημάτων από Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ σχετικά με προμήθειες, εκτέλεση εργασιών και παρο­χή υπηρεσιών (με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα είναι επαρκώς/πλήρως τεκμηριωμένα και υφίστανται επαρκείς πιστώσεις) το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή και αναλόγως του περιεχομένου αυτών.

 

4Υποβολή 15θήμερων αναφορών στην Γενική Γραμματέα πορείας εκτέλεσης έργων και δράσεων στο περιβάλλον της ΓΓΔΕ.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.)
1Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων στην Γενική Γραμματέα για το επόμενο έτος μέχρι 10/11/2014.
2Προώθηση αιτημάτων διοικητικής συνδρομής σε ποσοστό τουλάχιστον 80% έως την 31/12/2014.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στην Γενική Γραμματέα του έργου της Διεύθυνσης εντός 20 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1Ολοκλήρωση των υποθέσεων (ενδικοφανών προσφυγών) που εξετάζει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σε ποσοστό τουλάχιστον 40% πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία, για το έτος 2014.
2Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων στην Γενική Γραμματέα για το επόμενο έτος μέχρι 10/11/2014.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στην Γενική Γραμματέα του έργου της Διεύθυνσης εντός 20 ημε­ρών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1Υλοποίηση των στόχων της Διεύθυνσης όπως αυτοί τίθενται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.
2Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων στην Γενική Γραμματέα για το επόμενο έτος μέχρι 10/11/2014.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στην Γενική Γραμματέα του έργου της Διεύθυνσης εντός 20 ημε­ρών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1Διενέργεια τουλάχιστον 1.000 προληπτικών ελέγχων και ολοκλήρωση 20 υποθέσεων έρευνας/ φοροδιαφυγής.
2Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων στην Γενική Γραμματέα για το επόμενο έτος μέχρι 10/11/2014.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στην Γενική Γραμματέα του έργου της Διεύθυνσης εντός 20 ημε­ρών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1Διενέργεια 27 εσωτερικών ελέγχων (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) για τη διασφάλιση των διαδικασιών για το έτος 2014.
2Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων στην Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για το επόμενο έτος μέχρι 10/11/2014 .
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στην Γενική Γραμματέα του έργου της Διεύθυνσης εντός 20 ημε­ρών από τη λήξη του έτους.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1Υποβολή αναφοράς στον Γενικό Διευθυντή προγραμματισμού προσλήψεων για το επόμενο έτος και πρό­βλεψης αποχωρήσεων του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι 30/11/2014.
2Υποβολή ετήσιας αναφοράς στον Γενικό Διευθυντή μέχρι 20/01/2015 με την πορεία των πειθαρχικών υπο­θέσεων.
3Υποβολή στο Γενικό Διευθυντή αναφοράς προγραμματισμού εκπαιδευτικών δράσεων, πιστοποιημένων ή μη από το ΕΚΔΔΑ, για τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ μέχρι 30/11/2014 και αντίστοιχου ετήσιου απολογισμού εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
4Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στον Γενικό Διευθυντή του έργου της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1Καταγραφή των συλλογικών οργάνων της ΓΓΔΕ που λειτούργησαν το έτος 2014 (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες έργου), της διάρκειάς τους καθώς και του χρόνου λήξης αυτών. Υποβολή σχετικής αναφοράς στον Γενικό Διευθυντή εντός 20 ημερών από τη λήξη του έτους.
2Σύνταξη ενός ενημερωτικού εγχειριδίου ή φυλλαδίου με περιεχόμενο σχετικό με θέμα, για το οποίο υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, κατόπιν συγκέντρωσης των πληροφοριών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις μέχρι 31/12/2014.

 

3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στον Γενικό Διευθυντή του έργου της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΓΔΕ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
1Υποβολή προς τον Γενικό Διευθυντή μηνιαίας αναφοράς εξαγωγής στατιστικών στοιχείων εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα.
2Υλοποίηση τριών (3) εφαρμογών για νέες υπηρεσίες ή για προώθηση λειτουργικότητας σε υφιστάμενες κατά το δ’ τρίμηνο του 2014.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στον Γενικό Διευθυντή του έργου της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1Βελτίωση του χρόνου εξυπηρετούμενων αιτημάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
2Υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στατιστικών αναφορών σχετικά με το taxisnet και το call-center εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού του έργου της Διεύθυνσης στο Γενικό Διευθυντή, εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1Υποβολή αναφοράς στον Γενικό Διευθυντή σχετικά με τους ελέγχους λειτουργίας των υπαρχόντων και των νέων εφαρμογών, τα αναφυόμενα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις, μέχρι 31/12/2014.
2Καταγραφή των αιτημάτων των Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ για την έκδοση μηνιαίων στατιστικών αναφορών και την ανάλυση στατιστικών στοιχείων επί των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και πα­ρακολούθηση του βαθμού και του χρόνου ανταπόκρισης. Υποβολή των σχετικών αναφορών στον Γενικό Διευθυντή εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1Αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης σε ποσοστό άνω του 90% στην υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων Φ.Π.Α. ενεργών φορολογουμένων έως 31/12/2014.
2Υποβολή μηνιαίων στατιστικών αναφορών σχετικά με τους προληπτικούς ελέγχους και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών, εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στον Γενικό Διευθυντή του έργου της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων σε τουλάχιστον μηνιαία βάση.
2Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου σύμφωνα με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το 2014 και υποβολή στον Γενικό Διευθυντή σχετικής έκθεσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
3Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού στον Γενικό Διευθυντή του έργου της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
1Ανασχεδιασμός των διαδικασιών διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων και ανάπτυξης στρατηγικής μέχρι 31/12/2014 με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης.
2Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είσπραξης σύμφωνα με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το 2014 και υποβολή στον Γενικό Διευθυντή σχετικής έκθεσης, εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
1Υποβολή αναφοράς απόδοσης και επιπτώσεων από την εφαρμογή δύο (2) τροποποιήσεων της φορολογι­κής νομοθεσίας, στον Γενικό Διευθυντή και στο αυτοτελές τμήμα Α’-Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για το 2014, εντός 15 ημερών από τη λήξη του.
2Υποβολή απολογιστικής αναφοράς εφαρμογής νομοθετικού έργου ανά τρίμηνο, εντός 20 ημερών από τη λήξη του έτους.

 

Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1Συγκέντρωση και καταγραφή των λειτουργικών προβλημάτων των ελεγκτικών υπηρεσιών, η μελέτη και η υποβολή προτάσεων επίλυσης αυτών μέχρι 20/12/2014.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
1Είσπραξη συνολικού ποσού 350 εκατ. € από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις – κατα­σχετήρια μέχρι 31/12/2014.
2Σύνταξη και υποβολή στον Γενικό Διευθυντή μηνιαίων στατιστικών αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεών της, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την αρμοδιότητα της κάθε φορολο­γικής περιφέρειας.
2Υποβολή μηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των Δ.Ο.Υ. και προτάσεων βελτίωσης στον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
1Καταγραφή 10 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1Καταγραφή 10 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Παρακολούθηση της πορείας είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών για το 2014 και υποβολή στον Γενικό Διευθυντή σχετικής αναφοράς, εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
3Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1Καταγραφή 10 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Μείωση των ελέγχων εισαγωγών 10% κάθε μήνα (αρχής γενομένης από Ιούνιο 2014) με στόχο να φθάσει το Δεκέμβριο 2014 τον μέσο όρο της Ε.Ε. δηλ. 15% . (MoU 5.1.2.6.vii)
3Υποβολή σχεδίου τροπολογίας και αιτιολογικής έκθεσης για τον εξορθολογισμό των προστίμων για τε­λωνειακές παραβάσεις μέχρι 31/12/2014.
4Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχων και είσπραξης σύμφωνα με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το 2014 και υποβολή στον Γενικό Διευθυντή σχετικής αναφοράς, εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
5Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1Καταγραφή 10 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή αναφοράς σχετικά με την εξέλιξη των εσόδων από α) τον Ε.Φ.Κ., β) το Φ.Π.Α. και γ) τη φορολογία αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών φορολογιών εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
3Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
1Καταγραφή 10 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή τριμηνιαίας έκθεσης σχετικά με αναφορές προβλημάτων και υποστήριξη των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων των Τελωνείων έως 15/1/2015.

 

3Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1Καταγραφή 10 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΕΛ.Υ.Τ.
1Καταγραφή 3 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Επίτευξη των στόχων του αρ. πρωτ. Δ33Ε 5010554 ΕΞ2014/05-05-2014 εγγράφου για το έτος 2014.
3Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
1Καταγραφή 2 λειτουργικών διαδικασιών και υποβολή προτάσεων για βελτίωση αυτών στον Γενικό Διευ­θυντή μέχρι 31/12/2014.
2Υποβολή στον Γενικό Διευθυντή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
Α/ΑΤΕΛΩΝΕΙΑ
1Επίτευξη των στόχων του αρ. πρωτ. Δ33Ε 5010554 ΕΞ2014/5.5-2014 εγγράφου για το έτος 2014.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1Σύνταξη και υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης στους τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
2Σύνταξη και υποβολή ετήσιας εισηγητικής έκθεσης του απαιτούμενου νομοθετικού έργου για το επόμενο έτος στο πλαίσιο και τους τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης μέχρι 31/12/2014.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1Σύνταξη και υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης στους τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
2Σύνταξη και υποβολή ετήσιας εισηγητικής έκθεσης του απαιτούμενου νομοθετικού έργου για το επόμενο έτος στο πλαίσιο και τους τομείς αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης μέχρι 31/12/2014.
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ
1Σύνταξη και υποβολή ετήσιας αναφοράς επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ 2014 που έχουν τεθεί στο ΓΧΚ εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.
2Κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών του ΓΧΚ για το επόμενο έτος μέχρι 31/12/2014.
3Σύνταξη και υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης στους τομείς αρμοδιοτήτων του ΓΧΚ εντός 15 ημε­ρών από τη λήξη του έτους
Α/ΑΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1Επίτευξη των στόχων του υπ’ αρ. πρωτ. 30/002/8579/20-10-2014 εγγράφου του ΓΧΚ για το δ’ τρίμηνο του 2014.
2Σύνταξη και υποβολή τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης στους τομείς αρμοδιοτήτων της κάθε Χημικής Υπηρεσίας εντός 15 ημερών από τη λήξη του έτους.

 

zougla.gr