limani-patrasΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρηματοδοτεί ένα έργο που θα προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και το οικονομικό περιβάλλον

Χθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάλεσε τα κράτη-μέλη να προτείνουν σχέδια για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους 11,9 δις. , του μεγαλύτερου έως σήμερα ενιαίου ποσού Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που διατέθηκε για υποδομές μεταφορών. Συνολικά σύμφωνα με τον σχεδιασμό η Ε.Ε. θα προχωρήσει σε συνολική χρηματοδότηση 26 δις. Ευρώ για τις μεταφορές. Στην χώρα μας θα ενισχυθούν με 580 εκατ. έντεκα έργα σε Ελληνικά λιμάνια και στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της χώρας, η υλοποίηση των όποιων θα έχει δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2016.
Ανάμεσα στα έργα αυτά είναι για το λιμάνι της Πάτρας με ανάπτυξη συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών και για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Πάτρας με μελέτες και έργα με διασυνδέσεις λιμένα. Δύο έργα αμέσου προτεραιότητας που έχουν σαν βασικό άξονα το λιμάνι της Πάτρας που αναδεικνύουν και ισχυροποιούν τον ηγετικό του ρόλο ως κέντρο συνδυασμένων μεταφορών σε κομβικό σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαίο δε που τον Δεκέμβριο 2011, ο αρμόδιος επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Γιοχάνες Χαν, παρουσίασε το εμπορικό λιμάνι, ανάμεσα σε 166 έργα, ως έργο αμέσου προτεραιότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Το εμπορικό λιμάνι της Πάτρας με οδική και σιδηροδρομική σύνδεση, είναι ένα έργο που αναμορφώσει παραγωγικά και οικονομικά την περιοχή, θα επαναφέρει την Αχαϊα στην παλαιά βιομηχανική και εμπορική της αίγλη και πιό κάτω εξηγώ γιατί.
Το λιμάνι της Πάτρας ανήκει στα Διευρωπαϊκά δίκτυα, και έχει τριπλό χαρακτήρα (επιβατηγό-εμπορικό τουριστικό), το δε εμπορικό είναι πολυχρηστικό που σημαίνει, πως θα εξυπηρετεί
-πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού και υγρού φορτίου. Σήμερα στο παλιό λιμάνι που υλοποιείται αυτή η δραστηριότητα, εκφορτώνονται ετησίως περίπου 300. 000 τόνοι πρώτων υλών που προορίζονται κυρίως για βιομηχανίες της ΒΙΠΕ Πατρών.
-πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers), και
-πλοία RO-RO για μεταφορά ασυνόδευτων φορτίων και containers.
Όσον αφορά το τμήμα που αφορά την διακίνηση και φόρτωση-εκφόρτωση containers, αναφέρω ότι σήμερα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις-βιομηχανίες από την Δυτική Ελλάδα
-εξάγουν τα προϊόντα τους με πάνω από 8000 cntrs ετησίως που ενδεχομένως να φθάνουν και στα 10.000 και με κυριότερες χώρες προορισμού την Αγγλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Νιγηρία, Καναδά, Τζιμπουτί, Κύπρος κ.α.
-επίσης εισάγουν πρώτες ύλες με πάνω από 4000 cntrs ετησίως κυρίως από τις χώρες Σουηδία, Κίνα ,Βέλγιο, Ταύλάνδη, Καναδάς κ.α.
Το μεταφορικό κόστος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού κόστους και επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν δε προϊόντα που είναι χαμηλής αξίας ανά μονάδα η άλλα που είναι ελαφριά στα οποία το μεταφορικό κόστος είναι κυρίαρχο.
Με δεδομένο ότι σήμερα, όλες οι μεταφορές αυτής της κατηγορίας γίνονται από το λιμάνι του Πειραιά με πενταπλάσιο μεταφορικό κόστος σε σχέση με αυτό που θα ισχύει αν γίνονται από το λιμάνι της Πάτρας, είναι εύκολα αντιληπτό για τα οφέλη που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.
Τα στοιχεία συνηγορούν πως το έργο της μεταφοράς θα διπλασιασθεί, από την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία από επιχειρήσεις που αναδεικνύουν πως αν γίνει το εμπορικό λιμάνι,
-θα μεταφέρουν στην περιοχή μας τις παραγωγικές τους μονάδες, πολλές επιχειρήσεις.
-θα επαναφέρουν στην περιοχή παραγωγικές μονάδες που έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές λόγω της μη ύπαρξης Εμπορικού λιμανιού.
-θα διπλασιάσουν την παραγωγή τους ήδη λειτουργούσες μονάδες.
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει πως ένα και μόνο έργο
-θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας μόνο στην ΒΙΠΕ τουλάχιστον κατά 50% και όχι μόνο.
-θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων και
-θα κάνει ελκυστική την περιοχή μας για προσέλκυση νέων επενδύσεων στην
μεταποιητική δραστηριότητα.
Τέλος έχει υπολογισθεί ότι μόνο αυτό το έργο θα προκαλέσει την ανάγκη για χωροθέτηση επέκτασης της ΒΙΠΕ Πατρών.
Το Επιμελητήριο Αχαίας, σε συνεργασία με τον ΟΛΠΑ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου, έχουν εργασθεί επιμελώς σε αυτή την προσπάθεια, με στοιχεία που έχουν επεξεργασθεί και με συνεχείς στοχευμένες και επεξεργασμένες παρεμβάσεις προς στους αρμοδίους αλλά και τον Πρωθυπουργό.
Και θα συνεχίσουμε την συνεργασία, καθώς έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη- μέλη θα υποβάλουν τις τελικές προτάσεις.
Τέλος είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι η εξέλιξη αυτή απαντά και στις Κασσάνδρες και μονίμους αρνητές που διατυμπάνιζαν πως δεν θα γίνει το εμπορικό λιμάνι και μάλιστα δημοσίευαν δηλώσεις ανησυχίας, χωρίς βέβαια ποτέ να έχουν ασχοληθεί με το θέμα ουσιαστικά και με ενδιαφέρον.
Το έργο θα γίνει και θα αλλάξει τον οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον, ένα έργο που άμεσα και έμμεσα αφορά όλους μας.

 

ΑΡΘΡΟ
Αθανάσιος Κούστας
Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Αχαϊας