euro dhmarxia«Απορώ πραγματικά για την όλη συμπεριφορά των συναδέλφων της μειοψηφίας, αφού μέχρι σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου μας, λειτούργησε άψογα χωρίς αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις με σκοπό πάντα το συμφέρον του Δήμου μας, ως φαίνεται όμως, αυτά δεν ισχύουν όταν συζητούμε υποθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.
Ξαφνικά, εμφανίσθηκαν επιθετικοί και εριστικοί, εμφανιζοντάς με ως δήθεν μη επιθυμούσα την παρουσία του νομικού συμβούλου στην προκειμένη συνεδρίαση, με τον οποίο είχαμε εκτενώς συζητήσει το θέμα αυτό και ο οποίος ήταν παρών στο δημαρχιακό κατάστημα και θα παρίστατο κατά την συζήτηση του θέματος όπερ και εγένετο. Όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι παριστάμενοι, δέχθηκα ουσιαστικά τις φωνασκίες και κινήσεις εντυπωσιακού από μέρος της αντιπολίτευσης, όταν προσπαθούσα να εξηγήσω στα μέλη, για ποίο ακριβώς λόγο αναβάλαμε την προηγούμενη συνεδρίαση.
Ο λόγος δε ήταν ότι επειδή το θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό και έχριζε ιδιαίτερης μελέτης, κάτι που ήταν δύσκολο να γίνει εντός 5 ημερών όταν μάλιστα ήμουν βεβαρημένη επαγγελματικά, ας σημειωθεί δε ότι τόσο σοβαρό και νομικά πολύπλοκο ήταν το θέμα ώστε η επιτροπή διαγωνισμού χρειάστηκε περίπου τρείς μήνες για να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού.
Περιέργως και ενώ τα συμφέροντα του Δήμου επιτάσσουν να προκριθεί ο υποβάλλων την μεγαλύτερη έκπτωση για το υπό εκτέλεση έργο, χωρίς βεβαίως να θίγονται τα συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων αλλά και η νομιμότητα και ισότητα, οι εν λόγω σύμβουλοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την διαφάνεια όπως υποστηρίζουν, ουσιαστικά ψήφισαν προκειμένου να επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, εταιρεία η οποία μεταξύ των ενισταμένων είχε δώσει την μικρότερη προσφορά!
Η επιτροπή αφού άκουσε όλους τους ενιστάμενους, ζήτησε και έλαβε διευκρινήσεις νομικές και ουσιαστικές, οριακά έκρινε ότι θα έπρεπε το έργο να κατακυρωθεί στον 2ο μειοδότη αντί του 1ου μειοδότη από τον οποίο τον χώριζε μία μόνο ποσοστιαία μονάδα απορρίπτοντας την ένσταση του 3ου μειοδότη, ο οποίος απείχε από τον πρώτο μειοδότη 9 ποσοστιαίες μονάδες και από τον δεύτερο μειοδότη 8 δηλαδή ψήφισαν να δοθεί το έργο, στην τρίτη μειοδότη εταιρεία ήτοι σε αυτήν που έδωσε προσφορά έκπτωσης 30% επί του προϋπολογισμού 3.489. 000 ευρώ και όχι σε εταιρεία που έδωσε προσφορά έκπτωσης 38,43% δηλαδή μία διαφορά έκπτωσης της τάξης των 300.000 ευρώ περίπου.
Ας εξηγήσουν στους δημότες μας, γιατί θα έπρεπε να προτιμήσουμε τον τελευταίο μειοδότη με ζημία για τον δήμο ποσού 300.000 ευρώ περίπου.
Βεβαίως, εάν έπασχαν οι προσφορές των εταιρειών σε τέτοια καίρια σημεία που να δικαιολογούν την απόρριψή τους τότε ασφαλώς και θα γινόταν δεκτή η ένστασή τους και ασφαλώς θα συντασσόμασταν με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου.
Πλην όμως, οι αιτιάσεις αυτές δεν ήταν νομικά ορθές αφού υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, που έχουν αποφανθεί ακριβώς για τα θέματα αυτά, ορθώς λοιπόν και με διαφάνεια αποφάσισε η πλειοψηφία εξ άλλου ούτε η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου αλλά ούτε και η γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού είναι δεσμευτικές για την οικονομική επιτροπή, η οποία στόχο μόνο έχει να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δήμου.

-Για το δεύτερο θέμα της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως που αφορούσε υπάλληλο του Δήμου Αιγιαλείας, πρέπει να σημειώσω ότι η νομική υπηρεσία του Δήμου εισηγείτο την άσκηση ενδίκων μέσων για λόγους που αναλυτικώς αναφέρει στην εισήγησή της θεωρώντας ότι έπρεπε η απόφαση να ελεγχθεί και σε δεύτερο βαθμό και η πλειοψηφία της επιτροπής συντάχθηκε με αυτή την εισήγηση. Ενώ οι συνάδελφοι της μειοψηφίας δεν συντάχθηκαν με την εν λόγω εισήγηση της νομικής υπηρεσίας».