2013-06-11 21.02ΤΟ Επιμελητήριο Αχαίας έχει αναλάβει πρωτοβουλία μαζί με το γραφείο καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την οργάνωση των νέων καλλιεργητών με φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά της περιοχής μας

Στα πλαίσια αυτά, έγινε συνάντηση στις 11/6/2013 στο Επιμελητήριο με συμμετοχή στελεχών του Επιμελητηρίου, καθηγητές των σχολών Βιολογίας και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πάτρών, εκπρόσωπο της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΔΕ και καλλιεργητές φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών από τις περιοχές Αχαϊας και Ηλείας. Αποφασίσθηκαν η μελέτη του συγκεκριμένου κλάδου, η διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των αγροτών της περιοχής μας, η σύνδεσή τους με την έρευνα των σχετικών τμημάτων του Πανεπιστημίου μας και οι επιπλέον ενέργειες που απαιτούνται για την συνένωση όλων των δυνάμεων με τελικό στόχο την εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων.