Από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι στο άρθρο 19 και στις παραγράφους α,β,γ,δ, και ε του νόμου 4025/2011 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης παραχωρήσεων ακινήτων που έγιναν μέχρι το 1951 σε δικαιούχους πρόσφυγες με νόμιμο τίτλο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί το οριστικό παραχωρητήριο για διαφόρους λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας για περισσότερες πληροφορίες.

aigialeiapressΓεγονόταΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,ΥΓΕΙΑΑπό την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι στο άρθρο 19 και στις παραγράφους α,β,γ,δ, και ε του νόμου 4025/2011 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν τη δυνατότητα...Εδώ ...η είδηση είναι στην πραγματική διάσταση Το aigialeiapress.com ξεκίνησε το 2012 για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Αιγιάλειας