Μέλος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου των αιρετών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ορίστηκε ο δικηγόρος και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Κώστας Καρπέτας, με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Γιάννη Σγουρού η οποία και κοινοποιήθηκε ήδη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου. Ο κ. Καρπέτας θα εκπροσωπεί την Ένωση Περιφερειών στις περιπτώσεις που το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εξετάζει υποθέσεις επιβολής πειθαρχικών ποινών όπως αργίες ή εκπτώσεις σε αιρετούς των Περιφερειών. Η σχετική διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 234 του νόμου του «Καλλικράτη».

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας καταλαμβάνει θέση τακτικού μέλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με αναπληρωτή του τον κ. Σπύρο Φλώρο, περιφερειακό σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

aigialeiapressΓεγονόταΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜέλος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου των αιρετών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ορίστηκε ο δικηγόρος και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Κώστας Καρπέτας, με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Γιάννη Σγουρού η οποία και κοινοποιήθηκε ήδη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου. Ο κ. Καρπέτας θα εκπροσωπεί...Εδώ ...η είδηση είναι στην πραγματική διάσταση Το aigialeiapress.com ξεκίνησε το 2012 για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Αιγιάλειας