1η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 297/23-10-2019 αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να προσκαλέσει τα μέλη του σε Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 προς συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 2019 (1/11/2018 έως 31/10/19)
  2. Επικύρωση του πρακτικού για διαγραφή μελών και εγγραφή νέων μελών
  3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση εκλογών
  4. Λήψη απόφασης φύλαξης των εγκαταστάσεων για το έτος 2020
  5. Επικύρωση πρακτικού φύλαξης 295/19-6-2019 του Δ.Σ.
  6. Απομάκρυνση σκαφών από τις εγκαταστάσεις λόγω μη συμμετοχής στη φύλαξη.
  7. Αναπροσαρμογή τιμών των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, καθώς και όσοι προ της ενάρξεως της Γενικής Συνέλευσης τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 της ίδιας ημέρας στον ίδιο χώρο.