Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου καλεί τους αντιπροσώπους μέλη της, στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων έτους 2022, τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Ε.Κ. Αιγίου, Αριστείδου 4 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Δ/σης, έτους 2021.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της Δ/σης, έτους 2021.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δ/σης έτους 2022.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
  6. Ανακοινώσεις – Προτάσεις και Λήψεις Αποφάσεων.