Η εγκατάσταση του αναδόχου και η θεμελίωση του έργου του Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 11:00 το πρωί  μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. 

Το παραπάνω έργο της «Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καλαβρύτων» είναι ένα έργο που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, προϋπολογισμού 12.538.677,88 ευρώ, με την ένταξή του, με απόφαση της τότε Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τίνας Μπιρμπίλη, στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).

Αποτελείται από δυο βασικά υποέργα :

1) Το έργο των «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων» συνολικού προϋπολογισμού 5.166.000,00 ευρώ, που βρίσκεται στην φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, των εταιρειών που συμμετείχαν στον ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε και σύντομα αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου που θα το κατασκευάσει.

2) Το έργο του Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων, που ξεκινά, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, η κατασκευή του.

Το έργο αυτό, έχει προϋπολογισμό 6.875.700,00 ευρώ. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε μετά από διεθνή, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό η εταιρία «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.», με συνολική προσφορά 2.844.825,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου, συνοπτικά, περιλαμβάνει, την πλήρη κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων της πόλης των Καλαβρύτων (κεντρικοί αγωγοί, αγωγός βαρύτητας, καταθλιπτικοί, βοηθητικοί αγωγοί) συνολικού μήκους 16.340 μ.

Όλοι οι αγωγοί θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας διπλού δομημένου τοιχώματος.

Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου αυτού, ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2012.

Από την ανάδοχο εταιρεία, γίνεται προσπάθεια να παραδοθεί το έργο αυτό, πολύ νωρίτερα από την παραπάνω συμβατική προθεσμία του και πάντως εντός του τρέχοντος έτους 2012.

Το έργο της αποχέτευσης είναι μόνιμο και λύνει το πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων οριστικά και αμετάκλητα.