Στην Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών (Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας) ο Δήμος Αιγιαλείας, κατόπιν πρότασης του προέδρου και εντολής του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μιχαήλ Μουτούση, προέβη σε έλεγχο του δικτύου ύδρευσης στο δίκτυο της κοινότητας. Τα αποτελέσματα του ιδιωτικού χημικού εργαστηρίου έδειξαν ότι υπάρχουν αυξημένοι μικροβιολογικοί παράμετροι. Τα αποτελέσματα αυτά παρελήφθησαν από τον Δήμο στις 15 Φεβρουαρίου 2012 και αμέσως προέβη σε ενημέρωση των αρμόδιων Υγειονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οι οποίες κινητοποιήθηκαν αμεσότατα και στις 22/2/2012 με έγγραφό τους επιβεβαιώνουν τις αρχικές μετρήσεις.

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα προβεί άμεσα σε μετρήσεις εκ νέου στην γεώτρηση που υδροδοτεί το Τ.Κ. Νεραντζιών για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει οι κάτοικοι του Τ.Κ. Νεραντζιών να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου μόνο για οικιακή χρήση και όχι ως πόσιμο.

Μόλις ολοκληρωθούν οι μετρήσεις το οποιοδήποτε πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί άμεσα και καίρια με χλωρίωση. Ευχαριστούμε τους κατοίκους και τον πρόεδρο για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.