Το Γάτειο Κληροδότημα Αιγίου, την διαχείριση του οποίου έχει ο Δήμος Αιγιαλείας, χορηγεί κάθε χρόνο κι ύστερα από κλήρωση, γαμήλιο βοήθημα σε δέκα άπορες νεανίδες της πόλης, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του Κληροδοτήματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε να καθορίσει για το οικονομικό έτος 2012 το γαμήλιο βοήθημα, στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για κάθε δικαιούχο.