Το περασμένο Σάββατο 24 Νοεμβρίου και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στα πλαίσια της Καμπάνιας Φιλαναγνωσίας της Ιονίου βιβλιοθήκης έγιναν στην Αίθουσα Χρωμάτων της Βιβλιοθήκης τα προγράμματα με θέμα: «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε» και «Η φιλία».Τα παιδιά συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και στο πρόγραμμα της
πρώτης μέρας συνειδητοποίησαν ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε πριν
μιλήσουμε και σε κάθε περίπτωση να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε
λέξεις και εκφράσεις που εκφράζουν ευγένεια και σεβασμό.
Στη δεύτερη μέρα γνώρισαν ότι οι φιλία παίζει σημαντικό ρόλο στη
σωματική και ψυχολογική ευεξία τους. Μία σωστή φιλία βοηθά ώστε η
ζωή μας να είναι πιο χαρούμενη.
Το πρόγραμμα έγινε με την υποστήριξη των εμψυχωτών της
Βιβλιοθήκης.