teiΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΑΙΓΙΟΥ Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Το παράρτημα του ΑΤΕΙ Πάτρας στο Αίγιο αποτελείται από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και το Τμήμα Οπτικής – Οπτομετρίας. Το πρώτο τμήμα ιδρύθηκε το 2003-4 έπειτα από παραχώρηση του Δήμου Αιγίου μιας έκτασης 70.014,21 τετραγωνικών μέτρων, με 17.865,24 τετραγωνικά μέτρα κτιριακές εγκαταστάσεις υπό τη μορφή δωρεάς προς το τεχνολογικό ίδρυμα και με την προϋπόθεση την ίδρυση σχολών ΤΕΙ. Το δεύτερο τμήμα ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2006-7.Γενικά Στοιχεία Παραρτήματος
Στο ΑΤΕΙ Αιγίου λειτουργούν συνολικά 12 αίθουσες εργαστηρίων και 5 αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων ενώ 2 αίθουσες τελούν υπό κατασκευή. Λειτουργεί Βιβλιοθήκη με δυνατότητες δανεισμού και δικτύωση με μεγάλες βάσεις επιστημονικών δεδομένων.
Ο αριθμός των εισακτέων έχει αύξουσα ανοδική πορεία. Για την τρέχουσα χρονιά βάσει μηχανογραφικού εισήχθησαν 160 φοιτητές στη Φυσικοθεραπεία και 120 στην Οπτική – Οπτομετρία, με πραγματικά στοιχεία εγγραφών 175 και 125 φοιτητών αντίστοιχα λόγω ειδικών διατάξεων. Εξίσου μεγάλη είναι η εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Οι βάσεις εισαγωγής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων είναι από τις υψηλότερες για τις σχολές των ΤΕΙ με 14.500 μονάδες για την Φυσικοθεραπεία και τουλάχιστον 12.000 μονάδες για την Οπτική – Οπτομετρία.
Η επαγγελματική προοπτική των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών κρίνεται ευοίωνη καθώς οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν κατοχυρωμένα και διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα και αυτοδύναμα. Οι δε πτυχιούχοι οπτικοί – οπτομέτρες μπορούν να απασχολούνται σε ιδιωτικά καταστήματα οπτικών, κλινικές και εταιρείες εισαγωγής και διακίνησης ειδών του χώρου.

Α. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Το τμήμα Φυσικοθεραπείας διαθέτει:
1. 4 Φυσικοθεραπευτές με διδακτορικό δίπλωμα και 10 με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πολύχρονη εμπειρία στην φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση διαφόρων μυοσκελετικών παθολογιών.
2. Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο φυσικοθεραπείας με μηχανήματα και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας (ηλεκτροθεραπεία, μαγνητοθεραπεία, παθητική κινητοποίηση, ενεργητική αποκατάσταση, θεραπεία με φυσικά μέσα, υδροθεραπεία).
3. Πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Αξιολόγησης της Ανθρώπινης Απόδοσης, με σύγχρονα μηχανήματα αξιολόγησης (ισοκινητικό δυναμόμετρο, δυναμοδάπεδο, πελματογράφημα, τρισδιάστατη ανάλυση της κίνησης, πλατφόρμα αξιολόγησης της νευρομυικής συναρμογής, υπέρηχο, εξοπλισμό αξιολόγησης εύρους τροχιάς και βασικών φυσικών χαρακτηριστικών, διάδρομο και εξοπλισμό αξιολόγησης αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας των αθλητών).
4. Στο ανωτέρω εργαστήριο υπηρετούν 2 μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Αξιολογούνται περιοδικά αθλητές τοπικών αθλητικών συλλόγων. Έχουν ήδη αξιολογηθεί εργομετρικά πάνω από 80 αθλητές κυρίως ποδοσφαίρου και πετοσφαίρισης. Δεκάδες φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύονται και ταυτόχρονα παρέχουν κλινικό έργο στο Νοσοκομείο Αιγίου και στα τοπικά κέντρα αποκατάστασης.

Πνευματική εμβέλεια Τμήματος
Το τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει άμεση συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών, φοιτήτρια από την Αίγυπτο φοίτησε για 2 περίπου έτη στο Τμήμα όπου παρακολούθησε μαθήματα και ολοκλήρωσε την μεταπτυχιακή της εργασία η οποία έχει κατατεθεί στην Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Επίσης το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (SAHEL) συμμετέχει μαζί με 6 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ολλανδία, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία) σε έρευνα και εκπαιδευτικές δράσεις με αντικείμενο την υγιεινή διατροφή, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων ίδρυσης σχετικού Τμήματος. Ήδη έχει εγκριθεί πρόταση ερευνητικού προγράμματος από την επιστημονική ομάδα των τακτικών καθηγητών του Τμήματος για τη δημιουργία καινοτόμου ελληνικού εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας στα πλαίσια του επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.
Το εργαστήριο του Τμήματος Εμβιομηχανικής και Ανθρώπινης Απόδοσης έχει χρησιμοποιηθεί για να γίνουν μετρήσεις στα πλαίσια έρευνας για Διδακτορική Διατριβή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης ζητήθηκε από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού η εισήγησή τους για την οργάνωση χώρων και εξοπλισμού νεοσυσταθείσας κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος είναι επιστημονικά ενεργά με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια με αναφορές και σχόλια σε επιστημονικά άρθρα σχετικά με την ύπαρξη αξιόλογης επιστημονικής δραστηριότητας στο Αίγιο. Συμμετέχουν ενεργά στις επιστημονικές επιτροπές και στις επιτροπές κρίσης επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπου υπογράφουν ως καθηγητές του Αιγίου.
To 2009 (15-17 Mαΐου) οργανώθηκε με επιτυχία το 4ο Επιστημονικό Διατμηματικό Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας με πανελλήνια συμμετοχή παρουσία του φημισμένου καθηγητή Dr. M. Callaghan. Τον Μάιο του 2010 το Τμήμα οργάνωσε την Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα για τους Νέους Συναδέλφους, ενώ ήδη έχει οργανώσει δύο ακόμα επιστημονικές ημερίδες.
Τέλος, το καλοκαίρι του 2010 στα πλαίσια δράσεων του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής και Ανθρώπινης Απόδοσης της Φυσικοθεραπείας έγινε εργομετρική αξιολόγηση των διαιτητών της Α΄ Εθνικής Kατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE).

Προβλεπόμενες δυνατότητες
1. Προγραμματισμός επέκτασης των παροχών φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης σε ασθενείς του Νοσοκομείου Αιγίου και στα κέντρα αποκατάστασης της περιοχής.
2. Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου υποδοχής και αποκατάστασης ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε καθημερινή βάση, με συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης βάσει της διάγνωσης από τους αρμόδιους ιατρούς το φορέα. Βάσει αυτού, προβλέπεται η φυσικοθεραπεία 40-50 ασθενών μηνιαίως η οποία μπορεί να αποδώσει μέχρι 12.000 ευρώ τον μήνα (12 συνεδρίες ανά περίπτωση x 20 ευρώ/συνεδρία = 240 ευρώ, 50 ασθενείς x 240 ευρώ = 12.000 ευρώ).
3. Εργομετρική Αξιολόγηση επαγγελματιών και μη αθλητών σε ετήσια βάση.
4. Αξιολόγηση της φυσικής απόδοσης 100-150 αθλητών (3 φορές ο κάθε αθλητής τουλάχιστον) σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που μπορεί να αποφέρει 15.000 – 20.000 ευρώ ανά έτος (150 ευρώ x 100 αθλητές τουλάχιστον = 15.000 ευρώ)

Β. Τμήμα Οπτικής – Οπτομετρίας
Το Τμήμα Οπτικής – Οπτομετρίας παρέχει τις εξής οπτομετρικές εφαρμογές:
• Έλεγχο Όρασης/ Οπτικής Οξύτητας
• Πλήρη Υποκειμενική και Αντικειμενική Διάθλαση για αξιολόγηση τελικής συνταγής γυαλιών/Φακών Επαφής (μακριά/ κοντά)
• Οφθαλμοσκόπηση
• Βασική εξέταση ασθενούς για φορίες/ στραβισμούς
• Μέτρηση εγγύς σημείου σύγκλισης
• Μέτρηση διακορικής
• Eξέταση οφθαλμού με σχισμοειδή λυχνία
• Μέτρηση Ξηροφθαλμίας
• Τονομέτρηση (Goldmann)
• Vision Training
• Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται έλεγχος της οπτικής οξύτητας σε μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν μετρηθεί 380 μαθητές.
Επίσης παρέχει τις κάτωθι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ:
• Μέτρηση καμπυλοτήτων κερατοειδούς (κερατομέτρηση).
• Αξιολόγηση οφθαλμού για εφαρμογή ή όχι φακών επαφής με σχισμοειδή λυχνία.
• Εφαρμογή φακών επαφής (μαλακοί/ ημίσκληροι).
• Εκπαίδευση ορθής χρήσης φακών επαφής (εφαρμογή, αφαίρεση, σωστός καθαρισμός και αποθήκευση).
• Αξιολόγηση σωστής εφαρμογής.
• Επιδιάθλαση.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ
• Φακομέτρηση
• Μέτρηση διακορικής
• Εκτέλεση συνταγής
• Σωστή εφαρμογή σκελετού
• Εκπαίδευση ορθής χρήσης γυαλιών
Πνευματική εμβέλεια Τμήματος
Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτομετρίας.
Στα πλαίσια προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών του ΤΕΙ Αιγίου, ήρθαν και δίδαξαν στο Τμήμα δύο καθηγητές Φυσικής από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου της Αιγύπτου και ένας καθηγητής Οπτικής ΗΙΟΤ του Καΐρου.
Το Τμήμα Οπτικής – Οπτομετρίας έχει οργανώσει πέντε επιτυχημένες ημερίδες:
• Με επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών – Οπτομετρών
• Με θέματα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός – και μετά τη σχολή τι; Μια διαφορετική προσέγγιση»
• Με θεματολογία «Βοηθήματα χαμηλής όρασης» και «Σκιασκοπία: Βασικές Αρχές & Δυναμική Σκιασκοπία»
• Σε συνεργασία με εταιρείες οπτικών – οπτομετρικών ειδών όπου λειτούργησε και έκθεση προϊόντων στο χώρο του ιδρύματος.
• Με θεματολογία «Ποιότητα Όρασης: Τρόποι αξιολόγησης στην κλινική πράξη» και Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οπτικής – Οπτομετρίας: Δυνατότητες & Προοπτικές για τους Οπτικούς / Οπτομέτρες».
Επιπλέον συμμετείχε επιτυχώς με παρουσίαση εργασιών στο Συνέδριο Οπτικής που διοργάνωσε και πραγματοποίησε στην Αθήνα η Π.Ε.Ο.Ο.
Τέλος, το Τμήμα έχει διεθνείς συνεργασίες όπως με το Bicocca University με έδρα το Μιλάνο.

Προβλεπόμενες δυνατότητες
Με την προαναφερθείσα τεχνική υποδομή τα εργαστήρια του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να παρέχουν:
1. προγραμματισμό επέκτασης των παροχών οπτικής αξιολόγησης σε ασθενείς του Νοσοκομείου Αιγίου και στα κέντρα αποκατάστασης της περιοχής.
2. πλήρη πρωτοβάθμια εξέταση (διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης) με 50 ευρώ. Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης, ελέγχου της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης, της όρασης στον εργασιακό χώρο , της όρασης σε ειδικές ομάδες (π.χ. αθλητές)
3. αποκατάσταση της όρασης με τη χορήγηση γυαλιών οράσεως, φακών επαφής, βοηθημάτων χαμηλής όρασης, αρθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων οπτικής εκπαίδευσης (vision training) με 50 ευρώ ανά συνεδρία.
4. τη διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστηματικής πάθησης ή δυσλειτουργίας του οφθαλμού ή του οπτικού συστήματος εν γένει και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο με 50 ευρώ.
5. υποστήριξη 100 ασθενών μηνιαίως η οποία με βάση τον σημερινό κανονισμό παροχής υγείας του ΕΟΠΥΥ (12 συνεδρίες ανά περίπτωση -50 ευρώ η κάθε μέτρηση, εφαρμογών φακών, οπτομετρική παρέμβαση – εκπαίδευση ανά συνεδρία που μπορεί να αποδώσει περίπου 5.000 ευρώ / μήνα).

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, εκ των άνω στοιχείων που παρατέθηκαν το παράρτημα του ΤΕΙ Πάτρας στο Αίγιο διαθέτει 6 βασικά κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να απορριφθεί η πρόταση για κλείσιμο του ιδρύματος και η μεταφορά του ή συγχώνευσή του σε άλλο ίδρυμα.
1. Το τμήμα Φυσικοθεραπείας διαθέτει 4 μέλη ΔΕΠ και στο τμήμα Οπτομετρίας 3 ΔΕΠ είναι υπό διορισμό.
2. Σημειώνει αύξοντα αριθμό εισακτέων με υψηλές βαθμολογίες (όχι κάτω από τη βάση) και με κριτήριο την συνειδητοποιημένη προτίμηση είτε των φοιτητών, είτε των πτυχιούχων που επιλέγουν τα Τμήματα μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών μέσω πανελληνίων εξετάσεων είναι από τις υψηλότερες των ΤΕΙ.
3. Έχει μεγάλο δείκτη πνευματικής εμβέλειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έπειτα από τις συνεργασίες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και το πανεπιστημιακό επίπεδο και κύρος του εκπαιδευτικού προσωπικού που διαθέτει.
4. Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο 70.000 και πλέον τετραγωνικών μέτρων με στεγασμένους χώρους 18.000 τετραγωνικών μέτρων πολύ μεγάλης αντικειμενικής αξίας και με τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης. Η πληρότητα δε του τεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων είναι τόσο προηγμένη και σύγχρονη που μπορεί να συγκριθεί ή ακόμα και να ξεπεράσει αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού.
5. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο είναι το μοναδικό τμήμα στον Νομό οπότε με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» ουσιαστικά έχουμε τη μεταφορά εξ’ ολοκλήρου του τμήματος και τη δημιουργία ενός νέου, πράγμα το οποίο δεν εξοικονομεί πόρους αλλά προκαλεί τη δημιουργία νέων δαπανών.
6. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στα οποία έχει επενδύσει η περιοχή και κυρίως το ποσό που έχει ήδη διατεθεί από το ελληνικό δημόσιο ύψους 1.500.000 ευρώ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας
Μούζουλας Βασίλειος

Ο Πρόεδρος
Ευαγγελίου Ευάγγελος