Στην κρίση των Δ.Σ. των ΔΕΥΑ αφήνει το νέο νομοσχέδιο το μείζον ζήτημα της επιβολής του τέλους 80%, που ταλανίζει τους δημότες, αφού και στην περιοχή μας Αιγιώτες και οι Πατρινοί αντίστοιχα φτάνουν να πληρώνουν «χρυσάφι» το νερό λόγω του 80% που αυξάνει υπέρογκα τους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα προβλέπει το νομοσχέδιο να πηγαίνουν τα χρήματα από την επιβολή του ειδικού τέλους σε έργα, όμως δίνει το δικαίωμα μείωσης του 80% σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Επιχείρησης.
Γενικότερα εάν περάσει το νομοσχέδιο δίδεται μεγαλύτερη ευελιξία στα Δ.Σ. των Επιχειρήσεων για εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι προβλέπει δυνατότητα δεκαετούς ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑ, δίνει δηλαδή τη δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις!
Ρυθμίζει επίσης μια σειρά λειτουργικών θεμάτων των ΔΕΥΑ, όπως αλλαγή μισθολογίου των εργαζομένων και ρύθμιση σύμφωνα με τους εργαζόμενους των ΔΕΚΟ, το ανθυγιεινό επίδομα να χορηγείται σε αρκετές επιπλέον ειδικότητες και κατηγορίες εργαζομένων ενώ σε περίπτωση διάλυσης της ΔΕΥΑ προβλέπεται μεταφορά όλου του προσωπικού στους δήμους.
*Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που κατά βάση είναι σε θετική κατεύθυνση και όπως όλα δείχνουν μέσα στην άνοιξη θα αποτελεί νόμο του κράτους.