Κατόπιν επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους στα γραφεία του Συλλόγου την 31 Μαΐου 2012, όρισαν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο απαρτίζουν οι εξής:
Α) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρόεδρος
Β) ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιπρόεδρος
Γ) ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γραμματέας
Δ) ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Ταμίας
Ε) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μέλος