Κύριε Πρωθυπουργέ, Ο θεσμός της Συνεταιριστικής Πίστης, όπως γνωρίζετε, είναι ένας νέος θεσμός στην Ελλάδα, που προσφέρει, για περίπου 18 χρόνια, πολύτιμες Τραπεζικές υπηρεσίες (πρόσβασης και εξυπηρέτησης) σε χιλιάδες ΜΜΕ και νοικοκυριά της Ελληνικής περιφέρειας.Την 18/3/2012, ημέρα Κυριακή, χωρίς να έχει ακόμα αναλάβει νέος Υπουργός Οικονομικών μετά την παραίτηση του κ. Ευάγγ. Βενιζέλου, η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εισήγηση της ιδίας ημέρας, της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας 3 από τις 16 λειτουργούσες Συνετ/κές Τράπεζες, με το αιτιολογικό ότι συνολικά και οι τρεις μαζί είχαν έλλειμμα εποπτικών προβλέψεων ποσού € 18.790.000 (Συνετ/κή Λαμίας €1.108.000, Αχαϊκή Συνετ/κή € 8.064.000 και Συνετ/κή Λήμνου-Λέσβου €9.618.000).

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν διαρρεύσει στον οικονομικό τύπο, επιστολή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών για την πρόθεσή τους να πάρουν εποπτικά μέτρα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι ένας παγκόσμια επιτυχημένος θεσμός που στηρίζει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, νοικοκυριά και τις τοπικές οικονομίες, κυρίως της περιφέρειας της χώρας, παράμετρο που αναγνωρίσατε κατά την επίσκεψή σας στην Πάτρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου.

Στα πλαίσια αυτά, η εξαφάνισή τους θα αποτελέσει τεράστιο μειονέκτημα για την συνολική προσπάθεια προς την ανάπτυξη που καταβάλει η σημερινή κυβέρνηση.

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε ως απαραίτητο, να σας επισημάνουμε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συμμετέχουν στα σκέλη καταθέσεων και εξυγίανσης του ΤΕΚΕ και οι οποιεσδήποτε μικροαδυναμίες που προέκυψαν από την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση στη χώρα μας, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την ΤτΕ με ηπιότερα εποπτικά μέτρα, όπως άλλωστε προβλέπει και ο σχετικός νόμος 3601/2007.

Δηλαδή, όπως αντιμετωπίζονται και οι εμπορικές τράπεζες που λειτουργούσαν και λειτουργούν και σήμερα με άκρως αρνητικούς εποπτικούς δείκτες.

Προκειμένου να διατηρηθεί ο θεσμός αυτός, ο οποίος θα συμβάλλει στην προσβασιμότητα των ΜΜΕ στις πηγές χρηματοδότησης και στον ανταγωνισμό, προς όφελος της ανάπτυξης της μαστιζομένης από την κρίση Ελληνικής περιφέρειας,

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

Όπως, με την μεσολάβηση της Κυβέρνησης και των λοιπών πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν τον θεσμό των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η ΤτΕ τροποποιήσει την απόφαση ανάκλησης των αδειών λειτουργίας, αυτών των τριών Τραπεζών και επιτρέψει τη λειτουργία τους, είτε αυτόνομα με την εποπτεία επιτρόπου, είτε με τη συγχώνευσή τους με τις άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες, που προωθούν τις διαδικασίες, σε ένα ισχυρότερο κεφαλαιακά σχήμα, με την αξιοποίηση των εργαλείων ανακεφαλαιοποίησης που διαθέτει.

Με τον τρόπο αυτό θα προστατευθεί το Δημόσιο συμφέρον, καθόσον το κόστος ανακεφαλαιοποίησης όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών θα είναι ελάχιστο, εμπρός στο κόστος διάλυσης αυτών, θα διατηρηθούν δε 1.126 θέσεις εργασίας και ένα πολύτιμο και ουσιαστικό εργαλείο, που θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη.

Θεωρούμε ότι μία συνάντηση με τους προέδρους των Επιμελητηρίων Αχαίας, Φθιώτιδας και Λέσβου-Λήμνου, σε χρόνο που θα ορίσετε, θα συμβάλλει στη δρομολόγηση της διατήρησης του θεσμού.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας