Το Επιμελητηριο Αχαΐας Απέστειλε σήμερα την παρακάτω επιστολή προς τον υπουργό εργασίας κ Ι. Βρούτση με κοινοποίηση στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ Ρ.Σπυρόπουλο σχετικά με ρυθμίσεις καθυστερημένων οφειλών επιχειρήσεων στο ΙΚΑ.

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις αποφάσεις σας, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του εδ. β’ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, έχει λήξει στις 16/07/2012.

Πολλές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην σχετική πρόσκληση και υλοποίησαν ρυθμίσεις καθυστερημένων οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα. Σύμφωνα δε με τις ανακοινώσεις της Διοικήσεως του ΙΚΑ, οι ρυθμίσεις αυτές βελτίωσαν σημαντικά τα έσοδα του φορέα.

Όπως γνωρίζετε, λόγω της βαθειάς οικονομικής κρίσεις πολλές επιχειρήσεις που είτε υπέβαλαν αιτήσεις είτε δεν κατόρθωσαν να υποβάλουν για αντικειμενικούς λόγους, βρίσκονται σε δυσχερή θέση, όσον αφορά την ομαλή λειτουργία τους με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Τα αίτια είναι η συρρίκνωση των εργασιών και η ανύπαρκτη ρευστότητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να εξετάσετε άμεσα την δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Παράλληλα, για να υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση που θα διευκολύνει και τις επιχειρήσεις στην τακτοποίηση των οφειλών τους αλλά και στην αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ, θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν οι οφειλές που υφίστανται μέχρι και τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης.

Θεωρούμε πως στην νομοθετική ρύθμιση που θα προωθήσετε θα πρέπει απαραίτητα να εντάξετε τα ανωτέρω, ώστε η ρύθμιση να έχει πρακτικό αποτέλεσμα και ουσιαστική διευκόλυνση, αντιμετωπίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να στηρίζουν την απασχόληση.

Είμαστε στην απόλυτο διάθεσή σας, να σας εκθέσουμε και προσωπικά το σχετικό αίτημα, αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας