epimelitirio newΤο επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε μαζί με τον ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, απέστειλαν την κατωτέρω επιστολή προς τα υπουργεία:
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με κοινοποίηση πρός :Βουλευτές ΑχαΐαςΓενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Γεώργιο Διδασκάλου.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολο Κατσιφάρα.Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΠΑ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Πλατυκώστα.

Αξιότιμοι Κύριοι ,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαΐας για την μεγάλη αργοπορία που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την χρηματοδότηση του Έργου του Νέου Εμπορικού Πολυχρηστικού Λιμένα στην Πάτρα.

Το έργο είναι αμέσου προτεραιότητας και ζωτικής σημασίας για την περιοχή όπως κατ επανάληψη έχει καταγραφεί και σε θεσμικά κείμενα που αναφέρονται παρακάτω:

Α. Απόφαση 1346/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τους θαλάσσιους Λιμένες, τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερματικούς σταθμούς διατοπικών μεταφορών.

Β. Κ ΥΑ 8315/2007, σχετική με τις προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο των θαλασσίων διαδρόμων των διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων μεταφοράς.

Γ. Εθνική Στρατηγική Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγίου για την περίοδο 2013-2018, καθορίζει το πλαίσιο για τα έργα με στόχο την ολοκλήρωση και ανάπτυξη του σύγχρονου λιμενικού συστήματος.

Δ. Tα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο 2013 το ΥΠΕΚΑ.
-1-

Ε. Οι Ανακοινώσεις του αρμοδίου επιτρόπου για την περιφερειακή πολιτική κ. Γιοχάνες Χαν, που παρουσίασε το εμπορικό λιμάνι της Πάτρας, ανάμεσα σε 166 έργα, ως έργο αμέσου προτεραιότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

ΣΤ. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το (ΕΣΠΑ) 2014-2020, που παρουσίασε η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης τον Απρίλιο 2014, στο κεφάλαιο «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων» αναφέρει ως πρώτη ομάδα στόχων την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Ζ. Η από 10/10/2014 πρόσκληση του ΥΠΑΝ (Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων), για την συγχρηματοδότηση δράσεων που αφορούν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών 2014 της διευκόλυνσης «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».

Κατόπιν των ανωτέρω θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε επιπλέον ότι:

Tο εμπορικό λιμάνι της Πάτρας (μετά την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση, που ήδη έχουν δρομολογηθεί και είναι σε εξέλιξη) και την μετέπειτα σιδηροδρομική σύνδεσή του με την ΒΙ.ΠΕ Πατρών, είναι ένα έργο που θα αναμορφώσει παραγωγικά και οικονομικά την περιοχή, θα επαναφέρει την Αχαΐα στην παλαιά βιομηχανική και εμπορική της ακμή και θα γίνει πόλος έλξης επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της μεταποίησης και των μεταφορών.

Επίσης ανήκει στα Διευρωπαϊκά δίκτυα, και έχει τριπλό χαρακτήρα (επιβατικό-εμπορικό τουριστικό), το δε εμπορικό είναι πολυχρηστικό που σημαίνει, πως θα εξυπηρετεί:
πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού και υγρού φορτίου.
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers), και
πλοία RO-RO για μεταφορά ασυνόδευτων φορτίων και containers.

Όπως γνωρίζετε, το μεταφορικό κόστος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού κόστους και επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα. Τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, συνηγορούν πως το έργο της μεταφοράς θα διπλασιασθεί, από την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία από επιχειρήσεις και είναι στην διάθεσή σας, που αποδεικνύουν πως αν γίνει το εμπορικό λιμάνι,
θα μεταφέρουν στην περιοχή μας πολλές επιχειρήσεις τις παραγωγικές τους μονάδες,
θα επαναφέρουν στην περιοχή παραγωγικές μονάδες που έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές λόγω της μη ύπαρξης Εμπορικού λιμανιού,
θα διπλασιάσουν την παραγωγή τους οι ήδη λειτουργούσες μονάδες.

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει πως ένα και μόνο έργο, αυτό του Εμπορικού Λιμένα Πατρών :
θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας μόνο στην ΒΙ.ΠΕ τουλάχιστον κατά 50%
θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και
θα κάνει ελκυστική την περιοχή μας για προσέλκυση νέων επενδύσεων στην μεταποιητική δραστηριότητα.

Η Πάτρα κατέχει πλεονεκτική θέση στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και θα πρέπει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά σας, να αποτελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση ενός έργου που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί πριν από πολλά χρόνια.