Προς τον Υπουργό Οικονομικών Ι.Στουρνάρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη με Κοινοποίηση στο Γραφείο Πρωθυπουργού και τους Επικεφαλείς των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κ .Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 842/5-7-2012.επιστολής μας, επανερχόμεθα με το αίτημα του Επιμελητηρίου και του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής μας, σχετικά με τις διαδικασίες της εκκαθάρισης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα αυτό, είχαμε ζητήσει και αντίστοιχα λάβει δεσμεύσεις, κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από τον
Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ότι θα υλοποιηθεί η δέσμευση, όπως ακριβώς την είχαμε διατυπώσει και περιγράφεται κατωτέρω

Να γίνει άμεση αναστολή της διαδικασίας της εκκαθάρισης, όσον αφορά την διαχείριση των δανειακών συμβάσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των υπολοίπων τραπεζών.

Και στην συνέχεια
Να γίνει νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να παρέχεται το δικαίωμα και η εντολή στον εκκαθαριστή να τροποποιεί δανειακές συμβάσεις με στόχο να υλοποιεί διακανονισμούς των δανείων (όπως παρατάσεις, περιόδους χάριτος κ.α.), με την ευελιξία που έχουν σήμερα και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα εν λειτουργία όπως επίσης και να ανανεώνει δανειακές συμβάσεις με την μορφή του κεφαλαίου κινήσεως.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα

Με το άνοιγμα της Βουλής να εισαχθεί προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας το άρθρο 5 του ν.4021/2011 που αντικαθιστά το άρθρο 68 του ν.3601/2007 με προσθήκη στην παράγραφο ε, ως ακολούθως
«παρέχεται το δικαίωμα στον εκκαθαριστή να τροποποιεί η ανανεώνει δανειακές συμβάσεις κάθε κατηγορίας με στόχο να υλοποιεί διακανονισμούς των δανείων (όπως παρατάσεις χρόνου αποπληρωμής, περιόδους χάριτος, κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων οφειλών κ.α.),
με την ευελιξία που έχουν σήμερα και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα εν λειτουργία»

Εν τω μεταξύ στις 6 Αυγούστου 2012 δημοσιεύθηκε η 453 απόφαση της επιτροπής αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αναστέλλει εν μέρει την εκτέλεση της πράξης με την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδεια της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και έθεσε αυτή σε εκκαθάριση. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, επισημαίνεται ότι «δεν αποτελεί νομική υποχρέωση του εκκαθαριστή η άμεση θέση σε οριστική καθυστέρηση των δανείων που έχει χορηγήσει η τράπεζα»

Σύμφωνα με την εξέλιξη αυτή, θα πρέπει σε ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα εισαχθούν στο κοινοβούλιο, να συμπεριληφθεί η ανωτέρω τροπολογία, με την προσθήκη ότι θα πρέπει ο εκκαθαριστής να έχει την ευχέρεια παροχής τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας περιόδου χάριτος, καθώς οι δανειολήπτες σχεδόν στο σύνολό τους έχουν υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της τράπεζας.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να γίνει ομαλά η εκκαθάριση, με την απαραίτητη εφαρμογή των ανωτέρω τροποποιήσεων καθώς διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν χρήματα από το Τ.Χ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε να ορίσετε συνάντηση, ώστε να σας εκθέσουμε και προσωπικά το σοβαρό αυτό θέμα, στην κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας