Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε την ακόλουθη Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και κοινοποίηση στον υπουργό ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο ΧατζηδάκηΚύριε Υπουργέ, έχει περιέλθει σε γνώση μας, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, πως σχεδιάζετε την μεταφορά σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. Πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό προβλέπεται μεταφορά των Ανθρωπιστικών Σχολών με πέντε τμήματα και των τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε διάφορες πόλεις που λειτουργούν παραρτήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πλέον των ανωτέρω σχολών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν
-Πολυτεχνική Σχολή με επτά τμήματα.
-Σχολή Θετικών Επιστημών με έξι τμήματα.
-Σχολή Επιστημών Υγείας με δύο τμήματα.

Τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας οφείλονται στην πληρότητα των σχολών αλλά κυρίως στις διαθεματικές συνεργασίες που υλοποιούνται μεταξύ των σχολών σε πολλά επίπεδα, ακριβώς λόγω της παρουσίας αυτών σε ενιαίο χώρο.

Ως παραδείγματα θα σας αναφέρουμε τα ακόλουθα
-το παιδαγωγικό τμήμα συνεργάζεται με την Ιατρική σε προβλήματα μάθησης, όπως δυσλεξία κ.α., αναπτύσσουν ερευνητικά προγράμματα σε νέες πρακτικές κ.α.
-το τμήμα Φιλολογίας με τους γλωσσολόγους συνεργάζεται με τους Νευρολόγους.
-το τμήμα Νηπιαγωγών και Διδασκάλων συνεργάζεται με την σχολή Θετικών Επιστημών σε θέματα εκπαίδευσης (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά κ.λ.π.)
-τα τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Φιλολόγων, συνεργάζονται με τις πολυτεχνικές σχολές σε αποτύπωση και καταγραφή πλήθους θεματικών πεδίων πολιτισμικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικής κληρονομιάς
-τα τμήματα δε των Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων υποστηρίζουν τα στελέχη έρευνας των τμημάτων σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Το Επιμελητήριό μας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο σε πολλά επίπεδα ενισχύοντας τις διαθεματικές συνεργασίες, υποστηρίζοντας ακριβώς αυτή την δυναμική που έχει αναπτυχθεί.

Αυτή η δυναμική εξάλλου ήταν και η αφετηρία για την ίδρυση των υπό μεταφορά σχολών στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στα πλαίσια αυτά έχουμε σχεδιάσει μια πολυθεματική έκθεση για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου, με τίτλο μεταφορά τεχνογνωσίας και θα παρουσιάσουν 100 ερευνητές του Πανεπιστημίου το παραγόμενο έργο απευθυνόμενοι στην κοινωνία και στην επιχειρηματική κοινότητα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας επισημαίνουμε ότι η πιθανή μεταφορά των τμημάτων δεν εδράζεται σε λογική βάση και σαφώς δεν υπάρχουν επιχειρήματα από τους εισηγητές αυτών των σχεδίων.

Μια τέτοια απόφαση δε, καταλύει την δομή του ενιαίου διαθεματικού Πανεπιστημίου που το θέλουμε ως μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Σας είναι γνωστό, πως σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό, η περιοχή μας υποστηρίζεται για την ανάπτυξή της ως κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας και αυτό έχει στηριχθεί στον πλουραλισμό και τις διαθεματικές συνεργασίες του Πανεπιστημίου μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας, σε πιθανές τέτοιες αποφάσεις, καθώς το έργο που παράγεται συνθετικά είναι πλούσιο και έχουμε σχεδιάσει την προσδοκώμενη ανάπτυξη της περιοχής μας στην αξιοποίηση συνολικά της παραγόμενης γνώσης και της διάχυσής της στην κοινωνία μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας