Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου σας, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, για τις ρυθμίσεις δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λ.π. ), όπως αναφέρεται.Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί οριστικά και το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει στην περιοχή του νομού Αχαΐας, μετά την αναστολή της άδειας λειτουργίας και την θέση σε εκκαθάριση της Αχαϊκής Τράπεζας.

Στα πλαίσια της εκκαθάρισης, η τράπεζα αδυνατεί να κάνει ρυθμίσεις των δανειακών συμβάσεων, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους δανειολήπτες των άλλων τραπεζών. Έτσι θα συμβεί και τώρα, με τις αποφάσεις που πρόκειται να λάβετε, αν δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο..

Σας υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα της τροποποίησης του σχετικού νόμου, είχαμε ζητήσει και αντίστοιχα λάβει δεσμεύσεις, κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από τον Πρωθυπουργό κον Αντ.Σαμαρά και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ότι θα υλοποιηθεί η δέσμευση, όπως ακριβώς την είχαμε διατυπώσει και περιγράφεται κατωτέρω

Δηλαδή να γίνει νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να παρέχεται το δικαίωμα και η εντολή στον εκκαθαριστή να τροποποιεί δανειακές συμβάσεις και να υλοποιεί διακανονισμούς των δανείων (όπως παρατάσεις, περιόδους χάριτος κ.α.), με την ευελιξία που έχουν σήμερα και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα εν λειτουργία όπως επίσης και να ανανεώνει δανειακές συμβάσεις με την μορφή του κεφαλαίου κινήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω στα πλαίσια της αναμενόμενης νομοθετικής ρύθμισης των δανείων, θα πρέπει να εισαχθεί τροπολογία

τροποποιώντας το άρθρο 5 του ν.4021/2011 που αντικαθιστά το άρθρο 68 του ν.3601/2007 με προσθήκη στην παράγραφο ε, ως ακολούθως
«παρέχεται το δικαίωμα στον εκκαθαριστή να τροποποιεί η ανανεώνει δανειακές συμβάσεις κάθε κατηγορίας με στόχο να υλοποιεί διακανονισμούς των δανείων (όπως παρατάσεις χρόνου αποπληρωμής, περιόδους χάριτος, κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων οφειλών κ.α.),
με την ευελιξία που έχουν σήμερα και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα εν λειτουργία»

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε να ορίσετε άμεσα συνάντηση, ώστε να σας εκθέσουμε και προσωπικά το σοβαρό αυτό θέμα, στην κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης.