epimelitirio_axaiasκ.Υπουργέ, Παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις προσπάθειες που καταβάλει το Υπουργείο σας για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας μας.
Τα Επιμελητήρια της χώρας μας, όπως γνωρίζετε στηρίζουν σε απόλυτο βαθμό, τις προσπάθειες αυτές, με όλες τις δυνάμεις τους.Η έγκαιρη και στοχευμένη απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα για την στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αποτελεί και δικό μας κεντρικό στόχο.
Στα πλαίσια αυτά και εν όψει της προκήρυξης των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για δύο θέματα, τα οποία θα πρέπει να έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατεύθυνση της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σαν πρώτο θέμα σας αναφέρουμε τα ακόλουθα
Στον νόμο 4072/2012 και στο άρθρο 242, προβλέπονται τα ακόλουθα
4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.
Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για προκαταβολές και για ενδιάμεσες πληρωμές, οι Δ.Ο.Υ και τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να εκδίδουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση, ενώ στην τελική πληρωμή προβλέπεται κατάσχεση, συμψηφισμός η παρακράτηση.
Σε αυτή την περίπτωση, αν ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο, δεν λαμβάνεται υπ’όψιν η ρύθμιση και η παρακράτηση υπολογίζεται στο σύνολο της οφειλής. Αν δε η οφειλή υπερβαίνει το ποσόν της επιδότησης που δικαιούται, τότε ο δικαιούχος δεν λαμβάνει τίποτε.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση, που να συμπληρώνει την ανωτέρω και να προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει κάνει ρύθμιση και είναι συνεπής, τότε και στην τελική πληρωμή δεν θα γίνεται παρακράτηση και θα λαμβάνει το σύνολο του δικαιούμενου ποσού.

Αυτή η παρέμβαση είναι αναγκαία να γίνει, καθώς διαφορετικά – και λόγω των συνθηκών που επικρατούν – θα προκληθούν σοβαρά προβλήματα και θα απογοητεύουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν και θα προκαλούνται σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, πολύ δε περισσότερο και αν δεν έχουν λάβει προκαταβολές η ενδιάμεσες πληρωμές.

Σαν δεύτερο θέμα σας αναφέρουμε τα ακόλουθα
Σύμφωνα με την προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ,
στο κεφάλαιο 7, παρ. 6(β) ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήσης προκαταβολής μπορεί να τύχει εγγύησης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής μέσω ΕΤΕΑΝ στο πλαίσιο αξιοποίησης της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου.

Αυτό σημαίνει ότι το ΕΤΕΑΝ η θα παρέχει εγγυήσεις για να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να λαμβάνουν προκαταβολή οι δυνητικοί δικαιούχοι.
Στην τελική προκήρυξη που θα εκδοθεί, θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ποιο ποσοστό της εγγυητικής επιστολής θα καλύπτει η εγγύηση του ΕΤΕΑΝ.
-αν καλύπτει το 100% της αξίας της εγγυητικής, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
-αν καλύπτει μικρότερο ποσοστό π.χ. το 50%, τότε υπάρχει πρόβλημα διότι οι τράπεζες για το υπόλοιπο ποσοστό (50%) θα ζητούν ισόποση κατάθεση, που σημαίνει ότι θα γίνεται ένας κύκλος με αντίστοιχα κόστη για τον δικαιούχο για να λάβει τελικά ο δικαιούχος το 50% της εγκριθείσας προκαταβολής.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα
-η το ΕΤΕΑΝ να εγγυάται για το σύνολο της αξίας της εγγυητικής η
-αν το ΕΤΕΑΝ καλύπτει το 50% της αξίας της εγγυητικής τότε θα πρέπει να υποχρεωθούν οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών να αναλαμβάνουν με δικές τους εξασφαλίσεις να καλύπτουν το υπόλοιπο 50%, χωρίς να απαιτούν από τον δυνητικό δικαιούχο αντίστοιχη κάλυψη.
Το στοίχημα της ανάπτυξης αφορά όλους που θα συμμετάσχουν, αναλαμβάνοντας ο καθένας το μέρος που τον αφορά, που σημαίνει ότι από την διαδικασία αυτή, δεν εξαιρούνται οι τράπεζες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μελετήσουν οι υπηρεσίες σας τις ανωτέρω προτάσεις και αν χρειασθούν λεπτομέρειες είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Πλάτων Μαρλαφέκας