Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλαδος Γ. Στουρναρα

Κύριε Διοικητά,

Ενημερωθήκαμε για την πρόθεση της εκκαθαρίστριας κοινοπραξίας PQH να μειώσει το εν ενεργεία προσωπικό της υπό εκκαθάριση «ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» κατά ποσοστό 66%.

Ως Επιμελητήριο Αχαΐας, εκφράζουμε την βαθειά ανησυχία μας καθώς η σε τόσο σημαντικό βαθμό απώλεια θέσεων εργασίας, επιδεινώνει τα ήδη σοβαρά προβλήματα ανεργίας που έχουμε στην περιοχή και ειδικά σε νέες ηλικίες που το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 70%.

Το σημαντικότερο είναι πως η εξυπηρέτηση των δανειοληπτών (μελών του Επιμελητηρίου μας) στις διαδικασίες ρύθμισης των δανείων γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, λόγω της εμπειρίας και της γνώσης του προσωπικού. Ειδικά στο αμέσως προσεχές διάστημα που θα χρειασθεί να αντιμετωπισθούν τα θέματα ένταξης δανειοληπτών στον νόμο 4469/2017 που αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα η ομάδα εκκαθάρισης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας έχει τα θετικότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις λοιπές υπό εκκαθάριση τράπεζες, τα δε δάνειά της καλύπτονται κατά 80% με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Πλάτων Μαρλαφέκας