Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε την κάτωθι επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημο Παπαδημητρίου

Θέμα: Αίτημα αύξησης της δημόσιας δαπάνης της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως προκύπτει από στοιχεία, ιδιαίτερα έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρήσεις για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», γεγονός που αποδεικνύεται από τον όγκο των υποβληθεισών προτάσεων που άγγιξαν τα 10.000 επενδυτικά σχέδια.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα, πως είναι πολύ σημαντικό και ενισχύουν τις προσπάθειες της χώρας για έξοδο από την κρίση, πως παρά την βαθειά ύφεση, οι νέοι επιχειρηματίες επιθυμούν να επενδύσουν ώστε να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά αλλά και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και οι προσπάθειες αυτές γίνονται, με απουσία ρευστότητας, μείωση της κατανάλωσης και αρνητικούς δείκτες στην οικονομία.
Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από την πολιτεία, πολύ δε περισσότερο που οι επενδύσεις τους θα επηρεάσουν θετικά σε απόλυτο βαθμό την αύξηση της απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα της χώρας και να τονωθεί η οικονομία σας καλούμε να αυξήσετε την δημόσια δαπάνη από τα 110.000.000€ που έχουν προκηρυχθεί για τον Α΄ κύκλο της συγκεκριμένης δράσης ώστε να ενταχθούν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις και να βρει απασχόληση σημαντικός αριθμός ανέργων, καθώς η συγκεκριμένη δράση εκτός των επενδυτικών δαπανών προβλέπει την μισθολογική κάλυψη υφιστάμενου αλλά και νέου προσωπικού.