Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη όσωναναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετο εισόδημακατά τησυνταξιοδότηση, προτείνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ, ως θέματα συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Για το θέμα των μισθών ο Σύνδεσμος ζητεί«αποσύνδεση στην πράξη του καθορισμού και των μεταβολών του κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες καθορισμού και τις μεταβολές των μισθών στις επιχειρήσεις ή τους κλάδους, οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνονται από τα μέρη με βάση τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των κλάδων».

Προσθέτει ακόμη ότι «όσοι υποστηρίζουν ότι “δεν θέλουμε μισθούς Βουλγαρίας” θα πρέπει να συμπληρώνουν “και γι’ αυτό οφείλουμε να υλοποιήσουμε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και το άνοιγμα των αγορών”».

[the_ad id=”46371”]

 

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, όταν υπάρξει αναπροσαρμογή του κατωτάτου μισθού, αυτή δεν πρέπει να μεταφέρεται αυτομάτως ως αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων, όπως επίσης ότι για το διάστημα που ο κατώτατος μισθός θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι μπορούν να αναπροσαρμόζουν τους δικούς τους μισθούς με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ της μείωσης του κατώτατου μισθού, τονίζει ωστόσο ότι «όσο είμαστε ακόμη στα πρώτα δειλά σημάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την μείωση της εκτεταμένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώσιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης (και να εντείνουν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας)».

Σχετικά με το νέο ταμείο αναφέρεται σε σχετική πρόταση της ΓΣΕΕ και τονίζει ότι θα πρέπει να μελετηθούν σημεία βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τα Επαγγελματικά Ταμεία, καθώς και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ενός τέτοιου Ταμείου «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ασφυκτικούς οικονομικούς περιορισμούς της τρέχουσας συγκυρίας τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών».

Για τηδιαιτησία προτείνει τη θέσπιση νέου συστήματος που θα είναι συμβατό με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, για όσες περιπτώσεις όπως αναφέρει δεν εμπίπτουν στις «ουσιώδεις υπηρεσίες» (“essential services”) ή δεν αποτελούν απειλή για την κοινωνική ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς κανόνες αποδέχονται σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας μόνον όσον αφορά στις «ουσιώδεις υπηρεσίες», με τηστενή έννοια του όρου, δηλαδή σε εκείνες των οποίων η διακοπή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή, την ασφάλεια ή την υγεία ολόκληρου ή μέρους του πληθυσμού.

[the_ad id=”46274″]

 

Τα άλλα θέματα που θέτει ο ΣΕΒ στον κοινωνικό διάλογο είναι:

Το Μέλλον της Εργασίας
Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων – Διάσωση Θέσεων Εργασίας
Χρηματοδότηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισηςτων Συνδικαλιστικών Φορέων και των Ινστιτούτων τους
Σύσταση Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης
Συμφωνία Πλαίσιο με Κατευθυντήριες Γραμμές για Αποτελεσματικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

naftemporiki.gr

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]