Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας. Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει στις 19.30 με πενήντα ένα θέμα τα στην ημερήσια διάταξη.
Στα θέματα συμπεριλαμβάνεται η έγκριση 2ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικον.έτους 2012, η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα»,στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων  2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση Ποιότητας Ζωής».
Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υπηρεσιακού κυρίως χαρακτήρα.