Να κατατεθούν στη Βουλή οι πίνακες με τα ονόματα τω φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν αποστείλει εμβάσματα σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τα έτη 2009, 2010 και 2011 καθώς και τα συνολικά ποσά ανά πρόσωπο, ζητούν 13 βουλευτές της ΝΔ.Με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διαπιστωθεί αν αυτά τα ποσά προέρχονται από φοροδιαφυγή και να αποδοθούν τα αναλογούντα διαφυγόντα έσοδα στο Δημόσιο καθώς και να δώσει στοιχεία σε περίπτωση που κάποιες υποθέσεις έχει γίνει φορολογικός έλεγχος να απαντήσει τι ποσά έχουν έως τώρα βεβαιωθεί.

skai.gr