Οι λόγοι για τους οποίους η κατασκευή του ΧΥΤΑ στην περιοχή «Παπανικολού» θεωρείται… έγκλημα –όπως τονίζουν- αναφέρεται αναλυτικά στο ψήφισμα που εξεδόθη μετά την συγκέντρωση της περ.Κυριακής. Όπως έχει γράψει ο «Ημ» με πρωτοβουλία των προέδρων των τοπικών διαμερισμάτων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περ.Κυριακής ανοιχτή συγκέντρω ση στην οποία παρέστησαν πλήθος πολιτών και όλοι συμφώνησαν να παλέψουν με κάθε μέσο προκειμένου να εμποδίσουν την κατασκευή του έργου που βρίσκεται ένα βήμα πριν την έναρξη αφού –όπως τονίστηκε και στη συνέλευση- το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί από την προγενέστερη επιτροπή αγώνα και απομένει πλέον… να καθαρογραφεί η απόφαση και να κοινοποιηθεί στους εμπλεκομένους ώστε το έργο να ξεκινήσει.
Παράλληλα φορείς και κάτοικοι ζητάνε να έρθει εκ νέου το θέμα σε δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας αλλά και σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί εκτενώς το θέμα.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Αναλυτικά το ψήφισμα της συνέλευσης της Κυριακής αναφέρει:
– Οι κάτοικοι της Δυτικής Αιγιαλείας συγκεντρωθήκαμε στις 8 Ιουλίου 2012 στις Καμάρες σε λαϊκή συνέλευση για να διατρανώσουμε αποφασιστικά την αντίθεσή μας στο έγκλημα που επιχειρείται στην περιοχή μας, την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Παπανικολού. Κάνουμε λόγο για έγκλημα διότι πρόκειται για έργο πολλαπλά παράνομο καθόσον παραβιάζει πλήθος διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
– Απαιτούμε να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία του ΧΥΤΑ Παπανικολού διότι, μεταξύ των άλλων, α)η ΜΠΕ εκπονήθηκε πριν από δέκα χρόνια που ίσχυε άλλη νομοθεσία από αυτή που ισχύει σήμερα και επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη. β)Χρειάζεται να προηγηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τη νέα νομοθεσία ώστε να υπάρξουν νέες σύννομες χωροθετήσεις.
– Θέλουμε να τονίσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το συγκεκριμένο έργο, όπως και αντίστοιχα έργα σε άλλες περιοχές της χώρας, δεν αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος αλλά στην εξυπηρέτηση συμφερόντων μεγαλοεργολάβων. Αυτά τα συμφέροντα τα διευκολύνει το κυρίαρχο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων που προβλέπει τη δημιουργία ΧΥΤΑ και εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης τεράστιων διαστάσεων.  
-Εμείς αγωνιζόμαστε για μια διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων που θα στηρίζεται στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην αξιοποίηση και στην κομποστοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων. Αυτή η εναλλακτική λογική δεν έχει ανάγκη ούτε από ΧΥΤΑ τεραστίων διαστάσεων ούτε από εργοστασία μηχανικής ανακύκλωσης. Απαιτεί απλά διαφορετικό από τον ισχύοντα πολιτικό προσανατολισμό.
– Καλούμε τις αρμόδιες αρχές, το Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συγκαλέσουν Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο για να συζητηθεί το ζήτημα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, καλούμε τις ως άνω Αρχές όπως και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων να συμμορφωθούν με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία και να υπηρετήσουν το εναλλακτικό μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με λαϊκή συμμετοχή και έλεγχο.