Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών το σιδηροδρομικό τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη. Το έργο εντάχθηκε μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και ο προϋπολογισμός των έργων είναι 242.349.657,79 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Υπενθυμίζεται πως μεγάλη εργολαβία σε αυτό το τμήμα είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν ένα έτος και η απόφαση για ένταξη στο ΕΣΠΑ κάνει πολύ πιο «εύκολη» την ροή της χρηματοδότησης προκειμένου να μην κολλήσουν οι εργασίες.
Στόχος είναι η απορρόφηση όλων των κονδυλίων μέχρι το τέλος του 2015 που είναι η λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Εκτός της χρηματοδότησης είναι το έργο της ηλεκτροκίνησης, που θα πάει για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Το έργο αφορά στην κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων, μήκους 16 χλμ. περίπου, στο τμήμα από Διακοπτό έως και λίγο μετά (περίπου 1,5 χλμ) την έξοδο της σήραγγας Αιγίου (περιοχή Ροδοδάφνης).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
Α)Εργασίες υποδομής: κατασκευή της υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ. 75+500 (περιοχή Διακοπτού) έως τη ΧΘ. 91+500 (περιοχή Ροδοδάφνης), μήκους 16 χλμ, του σιδ/κού σταθμού Αιγίου και της στάσης Ελίκης με τα κτίρια, τις αποβάθρες, τα στέγαστρα και τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τα Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα.
Β)Εργασίες επιδομής: Στρώση / τακτοποίηση της διπλής γραμμής
Γ)Η/Μ εργασίες σηράγγων και εγκατάσταση σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης
Δ)Προμήθειες υλικών για την επιδομή του τμήματος.
E)Φυτοτεχνικές εργασίες.
ΣΤ)Συντέλεση απαλλοτριώσεων των αναγκαίων εκτάσεων για την κατασκευή της νέας γραμμής με τα επικείμενά τους.
-ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Κατασκευή έργων υποδομής από Χ.Θ. 85+538,22 – 89+246,40, μήκους 3.708,18 μ, συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Αιγίου.

-ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Κατασκευή έργων υποδομής από Χ.Θ. 79+000 – 85+538,22 και από Χ.Θ. 89+246,40 – 91+500, μήκους 8.791,82 μ.
-ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Υπολειπόμενα έργα υποδομής στις Χ.Θ. 79+000 – 85+538,22 και Χ.Θ. 89+246,40 – 91+500 (που δεν κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης 511/2007), κατασκευή επιδομής στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη, Η/Μ σηράγγων, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.
-ΥΠΟΕΡΓΟ 14: Κατασκευή έργων υποδομής από Χ.Θ. 75+500 – 79+000, σιδ/κού σταθμού Αιγίου και στάσης Ελίκης με τα κτίρια, τις αποβάθρες, τα στέγαστρα και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, καθώς και τα Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη.
-ΥΠΟΕΡΓΟ 9 & 10: Φυτοτεχνικές εργασίες και κατασκευές με στόχο την προστασία των ορυγμάτων και επιχωμάτων από τις διαβρώσεις, τη σταθεροποίηση των εδαφών και την περιβαλλοντική αποκατάστασή τους.

ΣΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
-ΥΠΟΕΡΓΑ 1-4 & 6: Προμήθεια των υλικών επιδομής (66.915 μ.τ. σκύρων γραμμής, 72.000 στρωτήρων από προεντεταμένο σκυρόδεμα, 4.750 ειδικών στρωτήρων, 26 τεμαχίων αλλαγών τροχιάς, 5.338 μ.τ. σιδηροτροχιών) για τη στρώση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

ΣΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ / ΟΚΩ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ:
-ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Συντέλεση απαλλοτριώσεων συνολικής έκτασης 617 στρεμμάτων για την κατασκευή της νέας γραμμής με επικείμενα κτίσματα ή κατασκευές.
-ΥΠΟΕΡΓΑ 12 & 13 ΟΚΩ / Αρχαιολογίας: Έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικών ερευνών.