Τέλος στο πρόβλημα με τους πιστωτές- προμηθευτές προσπαθεί να βάλει ο Δήμος Αιγιαλείας, που καθημερινά εδώ και καιρό ζητούν τα χρήματα που τους οφείλονται. Τα ποσά που οφείλονται σε προμηθευτές είναι «κληρονομιά» που παρέλαβε ο διευρυμένος Δήμος Αιγιαλείας από τους Καποδιστριακούς Δήμους και απαιτούν τον κύριο λόγο για το αίτημα δανειοδότησης του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ενώ το αίτημα για το δάνειο βρίσκεται σε εξέλιξη, και όπως όλα δείχνουν ύστερα από συνάντηση του αντιδημάρχου Ανάπτυξης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο Δήμος θα λάβει το δάνειο το Σεπτέμβριο.
Από το Δήμο Αιγιαλείας ανακοινώθηκε πως προμηθευτές-πιστωτές του Δήμου θα πρέπει μέχρι τις 25 Ιουλίου 2012  να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα στο Αίγιο (Οικονομική υπηρεσία)   για να συμφωνήσουν τις ανεξόφλητες απαιτήσεις τους που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.
Εφόσον συμφωνηθούν οι απαιτήσεις θα υπογραφούν υπεύθυνες δηλώσεις εκ μέρους των ώστε να συμπεριληφθούν στην κατάσταση που θα δοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να εξοφληθούν ταυτόχρονα με την εκταμίευση του Δανείου ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο και βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης (με καταληκτική ημερομηνία την 30/9/2012).