Στα 6,63 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του Νοεμβρίου πέρυσι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, ελάχιστα μειωμένες σε σύγκριση με τα 6,7 δισ. ευρώ στο τέλος του Οκτωβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι υψηλότερες οφειλές αφορούν στα ασφαλιστικά ταμεία (περίπου 2,85 δισ. ευρώ), ενώ τα νοσοκομεία οφείλουν στους προμηθευτές περίπου 1,65 δισ. ευρώ. Τα υπουργεία και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν περίπου 965 εκατ. ευρώ και περίπου 940 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ των υπουργείων η μεγαλύτερη οφειλή καταγράφεται στο Εθνικής Άμυνας (περίπου 269 εκατ. ευρώ), με «δεύτερο τη τάξει» το Υποδομών (περίπου 292 εκατ. ευρώ), ενώ 428 εκατ. ευρώ οφείλονται σε επενδυτές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Παράλληλα, αρκετοί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.) δεν έχουν παράσχει στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις οφειλές τους.

Πηγή: kathimerini.gr