2012-07-06 06.26.33Συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ με κυρίαρχο θέμα τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής για το 2015 με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Επιχείρηση να προκαλούν έντονο προβληματισμό…
Για πρώτη φορά το 2014 η Επιχείρηση παρουσιάζει ζημία και βάσει δεδομένων έτσι θα «κλείσει» και το επόμενο έτος με την ΔΕΥΑ να κινδυνεύει με λουκέτο εάν εντός του 2015 δεν καταφέρει να «ορθοποδήσει» και να διορθώσει τα συσσωρευμένα χρέη, αφού ως γνωστόν με τρία συνεχόμενα ζημιογόνα οικονομικά έτη τα Νομικά Πρόσωπα οδηγούνται σε… λουκέτο(!)
Σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τα μέχρι τώρα Οικονομικά αποτελέσματα από τη χρήση του 2014, η επιχείρηση αναμένεται να παρουσιάσει ΖΗΜΙΑ (μετά από αποσβέσεις) 130.000,00 ευρώ περίπου(!)
Επιπλέον η Δ.Ε.Υ.Α. οφείλει στην Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού, το ποσό των 568.080,00 ευρώ από το Φ.Π.Α. των τιμολογίων που έχει εκδώσει, καθώς και 144.941,09 ευρώ ως ιδία συμμετοχή της, στο κόστος αναβάθμισης του Β.Κ., δηλαδή πρέπει να εκταμιευτούν από τα ταμειακά της διαθέσιμα, μέσα στο 2015, το ποσό του 713.021,09 ευρώ.
Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που η διεύρυνση της Επιχείρησης δεν έχει προχωρήσει… και ακόμα χειρότερα, δεν έχουν δημοπρατηθεί τα εσωτερικά δίκτυα, οπότε είναι αμφίβολο το πότε θα υπάρξει η …σύνδεση με τον συλλεκτήριο και τον Βιολογικό Καθαρισμό.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ το μεσημέρι της Παρασκευής η εισήγηση της Υπηρεσίας ήταν να υπάρξει αύξηση της τάξεως του 10% στα τιμολόγια ωστόσο αυτό που τελικά αποφασίστηκε μηδενική αύξηση.
Ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος κατά την συζήτηση του θέματος ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα περίμενε να υπάρχει ένα σχέδιο εξορθολογισμού και επιτέλους να ξεκινήσουν μειώσεις στο νερό των Αιγιωτών που πληρώνουν πολύ υψηλούς λογαριασμούς και όχι να συζητιούνται αυξήσεις! Τελικά ο Θανάσης Παναγόπουλος πρότεινε να είναι μηδενική η αύξηση όπως και τελικά ψηφίστηκε.
*Επιπλέον για λόγους μείωσης του κόστους έκδοσης λογαριασμών και καλύτερης λειτουργίας της επιχείρησης αποφασίστηκε οι λογαριασμοί ύδρευσης στο Δ.Δ. ΑΙΓΙΟΥ να εκδίδονται έναντι, ανά τρίμηνο, και η εκκαθάριση των κυβικών θα γίνεται στο εξάμηνο (δηλ. 2 φορές το χρόνο) και στα Τ.Δ. (πρώην κοινότητες) οι λογαριασμοί να εκδίδονται και εκεί έναντι στο τρίμηνο, με εκκαθάριση σε ετήσια βάση.
Μετά την απόφαση αυτή το θέμα θα έρθει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο ενώ προχωρά πλέον και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015.